Weiglová Anna

Weiglová Anna* 28. 12. 1942 Praha

překladatelka z němčiny

Manželka překladatele Pavla Weigla (*1942). Po maturitě (1960) na Průmyslové škole potravinářské technologie v Praze studovala v letech 1961-66 obor potravinářské technologie na Vysoké škole chemickotechnologické (VŠCHT) v Praze (Ing.). V letech 1970-99 pracovala jako překladatelka a dokumentaristka v Čokoládovnách Praha. Redaktorka odborného časopisu, autorka mnoha rešerší a překladatelka stovek článků v oboru potravin a výživy. Překládá z němčiny a ruštiny, zaměřuje se na potravinářství a beletrii.

Překlady z němčiny

Baniger /Banigerová/, Margot: Začalo to v Londýně (Es begann in London; N, Praha, Ivo Železný 1994)
Prónay, Alexander von: Váš astrologický rádce (Mein astrologischer Jahrbuch 1997; LF, Praha, Ivo Železný 1996)
Roediger-Streubel /Roedigerová-Streubelová/, Stefanie: Minerální látky a stopové prvky (Gesund durch Mineralstoffe und Spurenelemente; LF, Praha, Ivo Železný 1997)
Vanderberg /Vanderbergová/, Patricia: Osudná podoba (Eine Ähnlichkeit wird zum Verhängnis; N, Praha, Ivo Železný 1994)
Vanderberg /Vanderbergová/, Patricia: Před rozhodnutím (Von einer Entscheidung; N, Praha, Ivo Železný 1995)