Vacek Jaroslav

Vacek Jaroslav* 26. 6. 1943 Litostrov (u Brna)
† 23. 1. 2017

indolog-tamilista a mongolista, pedagog, překladatel ze sanskrtu

V letech 1960-65 studoval tamilštinu, sanskrt, angličtinu a hindštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1967 získal titul PhDr., 1979 vědeckou hodnost CSc. Od 1967 byl asistentem, od 1969 odborným asistentem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1991 se stal docentem pro sanskrtskou a tamilskou filologii, 1993 byl jmenován profesorem. V prosinci 1989 byl zvolen vedoucím katedry Asie a Afriky, od 1993 je ředitelem Indologického ústavu Filozofické fakulty, 1994-97 zastával funkci prorektora Univerzity Karlovy pro zahraniční styky. V 70. letech si rozšířil specializaci o mongolštinu, kterou roku 1976 na Filozofickou fakultu zavedl a do 1989 vyučoval. Spolupracoval na učebnicích mongolštiny a interpretaci starotamilské literatury s kolegy v Mongolsku a v Indii. Roku 1992 působil jako hostující docent na Freie Universität v Berlíně. V odborné práci se zaměřoval nejprve na otázky fonologie sanskrtu a tamilštiny, jazykovědné problémy indického jazykového svazu a posléze vztahy mezi drávidskými a altajskými jazyky. Vedle toho psal učebnice pro výuku indické filologie a mongolského jazyka. Překládá ze sanskrtu a mongolštiny (do angličtiny: A Mongolian Mythological Text, Studia Orientalia Pragensia XII, Charles University, Prague 1983, s S. Dulamem; Čilayun-u bičig. A Mongolian Prophetic Text, Charles University, Prague 1998, s J. Lubsangdorjim).

Překlady ze sanskrtu

Bhagavadgíta (B [epos], Praha, Odeon 1976 + Jan Filipský)

poslední aktualizace: 8. 2. 2017