Vůjtek Karel

Vůjtek Karel* 22. 8. 1946 Ostrava

publicista, spisovatel, překladatel z polštiny

Po maturitě (1963) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Ostravě-Porubě krátce pracoval jako dělník ve Vítkovických železárnách Klementa Gottwalda. 1964 začal studovat na Vysoké škole báňské v Ostravě, 1965 přešel na Pedagogickou fakultu v Ostravě na obor národní škola - český jazyk; absolvoval 1969 diplomovou prací Nad poezií Jana Skácela. 1970 se stal v Ostravě redaktorem nakladatelství PULS, kde redigoval časopis Rychlé šípy. Od 1971 pracoval v redakci Ostravského večerníku, od 1972 byl redaktorem Ostravského kulturního zpravodaje, respektive Ostravského kulturního měsíčníku a od 1983 navazujícího Kulturního měsíčníku v nakladatelství Profil. Od 1990 vyučoval na základní škole ve Studénce a od 1992 v Horním Benešově. Verše, publicistické články i překlady zveřejňoval časopisecky, knižně vyšly básnické sbírky Řetízkový kolotoč (1977), Janek, František, Jindřich (1980), Takové noci, takové dny (1982), lyrickoepická poema Báseň pro soprán (1983) a sbírka veršů pro děti Náš kopec má kytku za kloboukem (1991). Překládá z ruštiny, zejména soudobou poezii, a hlavně z polštiny, z níž kromě vlastní polské literatury věnuje pozornost polsky píšícím básníkům severní Moravy a Slezska.

Překlady z polštiny

Otevřte okno světlu (VB, Ostrava, Profil 1985, + Ivan Šeiner)
Przeczek, Wilhelm: Krajina v kouři (Ostrava, Klub přátel krásné knihy a exlibris 1996, + další překladatelé)
Sajdok, Gustav: Kouzelný mlýnek (dětská literatura, Ostrava, Profil 1987)
Větrná pošta (VB [severomoravší básníci], Ostrava, Profil 1988, + Eva Sobková)