Vrba Tomáš

Vrba Tomáš* 30. 11. 1947 New York (USA)

publicista, překladatel z angličtiny

Syn překladatele Františka Vrby (1920–1985). Po absolvování studia filozofie a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracoval do roku 1989 v různých dělnických profesích. V 90. letech byl šéfredaktorem časopisů Lettre internationale a Přítomnost. Do roku 1989 publikoval jednotlivé překlady v samizdatu. Překládá beletrii i non-fiction z angličtiny.

Překlady z angličtiny

Novák, Jan: Samet a pára (Prague in Velvet; R, Toronto, 68 Publishers 1992, + Jarka Vrbová; Brno, Atlantis 1992, + Jarka Vrbová)
Stevens, Wallace: Dům tichý byl a klidný svět (The House Was Quiet and the World Was Calm; B, Lettre internationale, 5/1992)
Hunter, Evan: Cizoložství (Criminal Conversation; R, Praha, Naše vojsko 1995, + Jarka Vrbová)
Bateman, Colin: Zpropadení páteři (Turbulent Priests; R, Praha, Mladá fronta 2004)
Luža, Radomír: V Hitlerově objetí (The Hitler Kiss; historie českého odboje/paměti; Praha, Torst 2006)
Bauer, Jehuda: Úvahy o holocaustu (Rethinking Holocaust; NL, Praha, Academia 2009)
O´Connor, Flannery: Dobrého člověka těžko najdeš (A Good Man is Hard to Find; povídky: „Řeka“, „Chrám svatého ducha“, Praha, Argo 2010)
Albright /Albrightová/, Madeleine: Pražská zima (Prague Winter; paměti, Praha, Argo 2012)
Tyerman, Christopher: Svatá válka (God´s War. A New History of the Crusades; kapitoly 15, 16, 17; NL, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012)
O´Connor, Flannery: Všechno, co se povznáší, se musí setkat (Everything that Rises Must Converge; povídka „Parkerova záda“, Praha, Argo 2013)
Winton /Wintonová/, Barbara: Není-li to nemožné... Život sira Nicholase Wintona (If it´s not impossible. The Life of Sir Nicholas Winton; Praha, Argo 2014)


poslední aktualizace: 14.3.2016