Vojta Miloš

Vojta Miloš



* 25. 2. 1929 Brno

dramaturg, redaktor, překladatel z bulharštiny

Vlastním jménem Miloslav Vojta. Po vyučení radiomechanikem pracoval roku 1947 ve Zlíně v n.p. Baťa, 1948-50 v závodu Tesla Brno. Po maturitě na dělnické přípravce vystudoval 1956 divadelní vědu a dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, od 1966 absolvoval mimořádné studium bulharštiny a estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Při studiích působil v roce 1955 jako hlavní dramaturg Kulturního a společenského střediska hlavního města Prahy, 1957 v Ústředním domě armády. 1958-70 byl zaměstnán jako dramaturg v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, v Praze v Divadle Na fidlovačce a v Divadelním ústavu. 1970-72 byl ředitelem Československého kulturního a informačního střediska v Sofii. Od konce roku 1972 do odchodu do důchodu 1990 působil jako divadelní kritik v týdeníku Tvorba. 1986-91 vedl seminář kritiky dramatických umění na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Překladatelství se věnoval jako vedlejší činnosti, překlady prózy a poezie publikoval rovněž v tisku, překládal i filmové dialogy, soustavně do českého prostředí uváděl především současnou bulharskou divadelní tvorbu.

Překlady z bulharštiny

Aprilov, Boris: Déšť (Dăždăt; D, Praha, Dilia 1974, premiéra Příbram, Krajské oblastní divadlo 1974)
Asenov, Dragomir: Pozlátko (Zlatnoto pokritie; D, Praha, Dilia 1977)
Dičev, Stefan: Krvavý půlměsíc /Cesta k Sofii/ (Pătjat kăm Sofija; R, Praha, Lidové nakladatelství 1978 - i film. dialogy k 24 dílnému seriálu Cesta k Sofii)
Canev, Stefan: Poslední Sókratova noc (Poslednata nošt na Sokrat; D, premiéra Kladno, Divadlo J. Průchy 1989)
Canev, Stefan: Život - to jsou dvě ženy (Životăt - tova sa dve ženi; D, Praha, Dilia 1986)
Dimitrova /Dimitrovová/, Blaga: Objížďka (Otklonenie; R, Praha, Svoboda 1971; Československý rozhlas 1974)
Georgiev, Koljo: Mimořádná šance (Izključitelen šans; D, Praha, Dilia 1973; jako Výjimečná šance premiéra Praha, Divadlo S. K. Neumanna 1973, [upravil Josef Palla]; jako Výjimečná šance Praha, Dilia 1975 [upravil Pavel Rímský])
Chajtov, Nikolaj: Cesty a stezky (Pătekite; D, Praha, rozmnoženo pro Státní divadlo v Ostravě 1967; premiéra Praha, Československý rozhlas 1967)
Chajtov, Nikolaj: Psí romance (Kučetata; D, in: S loďkou v lese / Věštec z Brezé / Psí romance, Praha, Dilia 1968; Praha, Československý rozhlas 1967; premiéra Příbram, Krajské oblastní divadlo 1979)
Chajtov, Nikolaj: S loďkou v lese (S lodka v gorata; D, in: S loďkou v lese / Věštec z Brezé / Psí romance, Praha, Dilia 1968; premiéra Československý rozhlas 1967; premiéra Příbram, Krajské oblastní divadlo 1979)
Chajtov, Nikolaj: Věštec z Brezé (Magjosnikät ot Breze; D, in: S loďkou v lese / Věštec z Brezé / Psí romance, Praha, Dilia 1968; premiéra Československý rozhlas 1967; premiéra Příbram, Krajské oblastní divadlo 1979)
Jordanov, Nedjalko: Moped (Motopedăt; D, Praha, Dilia 1974)
Jovkov, Jordan: Statek na hranici (Čiflikăt kraj granicata; R, Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Kostov, Stefan: Golemanov (Golemanov; D, Praha, Dilia 1977; jako Velikáš premiéra Ostrava, Divadlo Z. Nejedlého 1977)
Kostov, Stefan: Velikáš (Golemanov; D, premiéra Ostrava, Divadlo Z. Nejedlého 1977; jako Golemanov Praha, Dilia 1977)
Mišev, Georgi: Adamité (Adamiti; N, in: Matriarchát, Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Mišev, Georgi: Matriarchát (Matriarchat; N, in: Matriarchát, Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Moskova /Moskovová/, Margarita: Avantýra (Avantjura; D, premiéra Česká televize 1993)
Pančev, Pančo: Pohádka o beranicích (Prikazka za kalpacite; D, Praha, Dilia 1968; Praha, Dilia 1976; premiéra Opava, Slezské divadlo 1972; premiéra Olomouc, Divadlo O. Stibora 1972; premiéra Karlovy Vary, Divadlo V. Nezvala 1974; premiéra Kolín, Krajské divadlo; jako Beraniciáda premiéra Kladno - Mladá Boleslav, Divadlo J. Průchy, scéna v Mladé Boleslavi 1976)
Peevski, Ljubomir: Černé oči pro náhodná setkání (Černi oči za slučajni srešti; D, Praha, Dilia 1987; premiéra Kladno - Mladá Boleslav, Divadlo J. Průchy, scéna v Mladé Boleslavi 1987)
Pejčev, Ivan: Každý podzimní večer (Vsjaka esenna večer; D, premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1960, + Marie Manolová [jazyková spolupráce]; premiéra Uherské Hradiště, Slovácké divadlo 1961)
Petrov, Valeri: Divadlo, má lásko! (Teatăr, ljubov moja!; D, Praha, Dilia 1983; premiéra Hradec Králové, Divadlo Vítězného února 1985, + Karel Sýs [verše])
Radičkov, Jordan: Pokus o létání (Opit za letene; D, Praha, Dilia 1980; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1981; premiéra Olomouc, Divadlo O. Stibora 1983)
Radičkov, Jordan: Smích se smál, až padal (Januari; D, Praha, Dilia 1976; premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1974; premiéra Praha, Národní divadlo 1975; premiéra Brno, Divadlo bratří Mrštíků 1976)
Radoev, Ivan: Bůvol (Bivolăt; D, Praha, Dilia 1983; premiéra Most, Divadlo pracujících 1984)
Radoev, Ivan: Kulový blesk (Kălbovidna mălnija; D, Praha, Dilia 1986)
Radoev, Ivan: Lidožroutka (Čovekojadkata; D, Praha, Dilia 1981; premiéra Plzeň, Divadlo J. K. Tyla 1982)
Radoev, Ivan: Ježek (Taralež; D, Praha, Dilia 1987)
Radoev, Ivan: Benzin a láska aneb Milenci z 9. kilometru (Romeo i Žulieta. Petrol; D, premiéra Praha, Státní divadelní studio - Ateliér 1975; jako Romeo a Julie od benzinové pumpy Praha, Dilia 1974)
Radoev, Ivan: Romeo a Julie od benzinové pumpy (Romeo i Žulieta. Petrol; D, Praha, Dilia 1974; jako Benzin a láska aneb Milenci z 9. kilometru premiéra Praha, Státní divadelní studio - Ateliér 1975)
Radoev, Ivan: Sadál a Orfeus (Sadal i Orfej; D, Praha, Dilia 1974)
Rusev, Nikola: Dvojlůžko pro Adama i Evu (Dvoen krevat za Adam i Eva; D, premiéra Československý rozhlas 1967)
Rusev, Nikola: Osmnáctikarátová tabatěrka (Tabakera 18 karata; D, Dilia 1967; premiéra Československá televize 1971; premiéra Cheb, Západočeské divadlo 1974)
Rusev, Nikola: Vrabec (Vrabecăt; D, premiéra Československý rozhlas 1967)
Stratiev, Stanislav: Římská lázeň (Rimskata baňa; D, Praha, Dilia 1975)
Veličkov, Michail: Nůž (Nož; D, Praha, Dilia 1974)
Veličkov Michail: Zastávka (Spirka; D, Praha, Dilia 1973)