Vochala Jaromír

Vochala Jaromír* 24. 9. 1927 Janovice-Bystré (u Frýdku-Místku)

sinolog, vysokoškolský učitel, překladatel z čínštiny

Po maturitě na Obchodní akademii v Českém Těšíně (1949) odjel na stipendium do Čínské lidové republiky studovat zahraniční obchod; po změně studijního oboru byl přijat na Fakultu čínského jazyka a literatury Pekingské univerzity, kterou absolvoval 1958. Během studia uzavřel manželství s čínskou studentkou Wang Ruzhen (Žu-čen Vochalová). 1958 nostrifikací získal titul promovaný filolog; 1969 mu byl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy udělen titul PhDr. a vědecká hodnost CSc. Po návratu z Číny pracoval 1958-60 v kurzu pro zahraniční studenty při Vysoké škole ekonomické v Praze jako učitel češtiny. 1960 se stal asistentem, 1962 odborným asistentem čínštiny na katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; docentem pro obor sinologie mohl být jmenován až 1990, krátce nato odešel do důchodu. Ve své vědecké činnosti se zabývá zejména různými stránkami současného i klasického čínského jazyka a speciálně problémy čínského písma na rovině teoretické i aplikované. Příspěvkem k systematickému popisu minimálních grafických jednotek čínského znakového písma, jejich kombinatorních zvláštností i funkčních aspektů je jeho monografie Chinese Writing System. Pokusem o nové přístupy v oblasti lexikografie je jeho Stručný čínsko-český a česko-čínský slovník (1997). Věnoval se rovněž otázkám modernizace jazykové výuky, vypracoval nové metodické postupy ve výuce čínskému znakovému písmu, jejichž teoretická východiska i praktické postupy popsal v mnoha článcích, publikovaných doma i v zahraničí. Vedle svého hlavního lingvistického zaměření se věnoval i překladatelské činnosti. Do čínštiny přeložil Krále Lávru K. H. Borovského, do češtiny přeložil několik děl moderních čínských prozaiků (Mao Tun, Čang Tchien-i aj.) a výbor ze staré čínské lidové poezie pod názvem Zpěvy od Žluté řeky, který vyšel ve dvou vydáních (1986 a 1987).

Překlady z čínštiny

Čang Tchien-i: Buddhova moc (Světová literatura, 6/1972)
Čang Tchien-i: Pan Chua Wej (Světová literatura, 6/1972)
Čang Tchien-i: Pomsta (Světová literatura, 6/1972)
Mao Tun: Před zastavárnou (in: Jarní hedvábníci, Praha, SNKLU 1963)
Mao Tun: Rozklad (Praha, Odeon 1967)
Mao Tun: V tygří tlamě (Praha, Naše vojsko 1960)
Zpěvy od Žluté řeky (VB, Praha, Práce 1986; Praha, Práce 1987)