Vinická Markéta

Vinická Markéta


* 5. 3. 1965 Praha

překladatelka z francouzštiny a ruštiny

Po maturitě (1983) na Gymnáziu J. Nerudy v Praze studovala 1983-87 obor překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1987 získala titul PhDr. 1987-89 byla tlumočnicí ve svobodném povolání, 1989-91 působila jako tlumočnice v německém rozhlasu, od 1991 pracovala na Ministerstvu kultury České republiky. Od srpna 2005 pracuje jako překladatelka Evropského parlamentu v Lucemburku. Umělecké činnosti se věnuje od poloviny 80. let, vlastní verše i překlady začala publikovat časopisecky. Překládá hlavně z francouzštiny, okrajově z ruštiny a němčiny, verše i prózu. S Charlesem Moissem spolupracuje na překladech poezie českých básníků do francouzštiny (V. Nezval). Spolupracuje také s Festivalem spisovatelů Praha, úryvky z tvorby různých autorů publikovala v materiálech festivalu a jeden (Tahar ben Jelloun) v časopise Nová přítomnost, a dále básně kanadského autora Serge Thibodeaua uvedené ve Viole. V některých letech bývá členkou poroty soutěže Jiřího Levého.

 

Překlady z francouzštiny

Abrams /Abramsová/, Erika: Co jsme právě řekli (VB, Světová literatura 4/1993)
Aznavour, Charles: Čas včerejšků (Le temps des avants, autobiografie, Albatros plus 2004)
Charles-Roux, Edmonde: Štěstí Abela Šapiraka (úryvek z knihy Ona, Adrienne), Židovská ročenka, 2000
Conoly, Peter: Dějiny řeckého vojska, (Histoire de lGrecque; LF, Praha, Obzor 1992)
Curvers, Alexis: Čas Říma (Tempo di Roma; R, Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1996)
Flamand /Flamandová/, Barbara Y.: Podivuhodné proměny (Les Métamorphoses insolites; PP, Praha, Onyx 1994)
Flamand/Flamandová/, Barbara Y.: Ony nebudou spát pod křídly anděla. Inkova chýše (Elles ne dormiront pas sous l´aile d´un ange. La cabane de l´Inca; povídky, Praha, Onyx 2006)
Charles-Roux, Edmonde: Ulrichův deník (úryvek z knihy Elle, Adrienne; Iniciály 37/1994)
Rihoit /Rihoitová/, Catherine: Brigitte Bardot (Brigitte Bardot; LF, Praha, Bohemia 1993)
Vivier, Robert: Traditore (o překládání poezie), Literární noviny, 1997
Vlady/Vladyová/, Marina: Vladimír, aneb zastavený let (Vladimír ou le vol arreté, biografie, verše přeložil Milan Dvořák, Albatros plus 2005)


Překlady z ruštiny

Černov, Andrej - Parščikov, Alexej: Básně (VB, Sovětská literatura 9/1989)

 

poslední aktualizace: 11.1.2007