Veselá Gabriela

Veselá Gabriela* 15. 2. 1947 Praha

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z němčiny

Maturovala roku 1966 na střední ekonomické škole v Praze 2, poté vystudovala obor angličtina - němčina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1971 byla odbornou a od 1983 vědeckou pracovnicí Ústavu české a světové literatury Československé akademie věd; roku 1973 získala titul PhDr. a 1983 vědeckou hodnost CSc. Od roku 1992 působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, od 1994 jako vedoucí katedry germanistiky, 1996 se stala docentkou. V oblasti německé literární historie a německo-českých kulturních vztahů publikuje časopisecky i knižně. Překládá z němčiny, někdy ve spolupráci s manželem Jiřím Veselým (*1932).

Překlady z němčiny

Bastian, Horst: Kouzelný strýček (Die Brut der schönen Seele; dětská literatura, Praha, Olympia 1985, + Jiří Veselý)
Divy světa (Wunder der Welt; LF, Praha, Knižní klub 1993, + Jiří Veselý)
Dürrenmatt, Friedrich: Justice (Justiz; R, Praha, Akropolis 1995, + Jiří Veselý)
Hesse, Hermann: Pod koly (Unterm Rad; R, Praha, Argo, 1998, + Jiří Veselý)
Hotchner, E. A.: Sophia Loren (Sophia; LF [životopis], Praha, Bohemia 1993)
Huizinga, Johann: Podzim středověku (Herbst des Mittelalters; LF, Praha. H+H 1999)
Kafka, Franz: Dopis otci a jiné částečné povídky (VP, Praha, Akropolis 1996, + Jiří Veselý)
Larsen, Glen A. - Hill, Rager: Riskantní hra ([z německého překladu anglického originálu Knight Rider]; R, Bratislava, Ikar 1992)
May, Karl: Cizinec přichází (Der Fremde aus Indien; R [pro mládež], Praha, Olympia 1994, + Jiří Veselý)
Raabe, Wilhelm: Husy z Bützowa (Die Gänse von Bützow; N, in: Kronika Vrabčí uličky / Husy z Bützowa, Praha, Odeon 1981, + Jiří Veselý)
Raabe, Wilhelm: Kronika Vrabčí uličky (Die Chronik der Sperlingsgasse; R, in: Kronika Vrabčí uličky / Husy z Bützowa, Praha, Odeon 1981, + Jiří Veselý)
Sacher-Masoch, Leopold von: Venuše v kožichu (Venus im Pelz; R, Praha, Akropolis 1992)
Schnitzler, Arthur: Snové novely (Traumnovellen; VP, Praha, Akropolis 1992)