Veselá Eva

Veselá Eva* 28. 12. 1963 Praha

překladatelka z angličtiny

Maturovala roku 1982 na gymnáziu v Praze, v letech 1982-86 pracovala jako redaktorka ve Státním nakladatelství technické literatury, 1986-89 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy klasickou filologii, 1989-94 vystudovala na téže fakultě anglistiku a amerikanistiku (specializace anglická literatura). Roku 1994 získala titul Mgr., v roce 2000 uzavřela doktorandské studium a složila doktorskou zkoušku. Věnuje se překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Rovněž se věnuje fotografii (1996-98 studium na Pražské soukromé škole fotografie, specializace umělecká fotografie). Publikuje recenze, rozhovory, píše články do novin a časopisů. Překládá z angličtiny, zaměřuje se na beletrii, především na anglickou literaturu 20. století.

Překlady z angličtiny

Ackroyd, Peter: Golem z londýnských doků (Dan Leno and the Limehouse Golem; R, Praha, Paseka 1995)
Barnes, Julian: Jak to vlastně bylo (Talking It Over; úryvek z románu, Labyrint, 3/1996)
O´Brien, John: Kundera a feminismus (Milan Kundera and Feminism; E, Labyrint, 9-10/1995)
Durrell, Lawrence: Monsieur, aneb Kníže temnot (Monsieur, or the Prince of Darkness; R, Praha, Rybka Publishers 2001)