Veis Jaroslav

Veis Jaroslav* 19. 4. 1946 Praha

publicista, spisovatel, překladatel z angličtiny

Manžel překladatelky z angličtiny Veroniky Veisové (* 948). Po maturitě (1963) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze pracoval rok v redakci deníku Svoboda, 1964-70 studoval žurnalistiku (na Institutu osvěty a novinářství, resp. Fakultě osvěty a novinářství, resp. Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy); 1968-69 absolvoval studijní pobyt ve Velké Británii. 1970-72 pracoval jako odborný asistent v Ústavu světové ekonomiky Československé akademie věd, 1973-84 byl redaktorem časopisu Sedmička pionýrů a 1987-89 redaktorem nakladatelství Mladá fronta. 1990-93 působil v redakci Lidových novin (1991-92 jako šéfredaktor). Po návratu z ročního stipendia v USA pracoval 1994 krátce ve zpravodajské redakci Rádia Svobodná Evropa v Praze, 1995 začal souběžně pracovat v redakci periodika KMIT a Centru nezávislé žurnalistiky, 1996 se stal členem Centra mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a komentátorem týdeníku Týden. Od poloviny 60. let hojně publikuje v řadě periodik (např. Československém vojáku, Ikarii, Kmenu, Mladé frontě, Práci, Stadionu, Technickém magazínu, Tvorbě, Týdnu, Vesmíru, z dětských v Mateřídoušce, Pionýru, Sedmičce pionýrů, Vědě a technice mládeži, překlady hlavně v revui Světová literatura) a spolupracuje s rozhlasem. Od 70. let se všestranně věnuje literatuře sci-fi - jako tvůrce, recenzent a organizátor. V publicistice se soustředí na popularizaci vědy a rizika vědeckých experimentů, obdobná témata zpracovává i ve svých sci-fi prózách (román Zemřeš podruhé, 1982, s V. Petříkem; povídkový soubor Moře času, 1986; výbor z povídkové tvroby Den na Kallistó, 1989), původními pracemi i překlady z angličtiny přispěl do řady sci-fi sborníků a antologií, z nichž několik rovněž redigoval (Navštivte planetu Zemi!, Vesmír je báječné místo pro život) či spoluredigoval (Hledání ztraceného času, se Z. Volným).

Překlady z angličtiny

Aldiss, Brian Wilson: Druhý ostrov doktora Moreaua (Moreaus Other Island; R, Praha, Naše vojsko 1984)
Aldiss, Brian Wilson: Nonstop (Non-Stop; R, Praha, Odeon 1979, + Veronika Veisová = Maxová)
Asimov, Isaac: Nahé slunce (The Naked Sun; R, Praha, Ivo Železný 1994)
Benford, Gregory (Albert): Dělat Lennona (Doing Lennon; P, in: Almanach Světové literatury, Praha, Odeon 1986)
Brett, Michael: Ostřím dýky (Slit My Throat, Gently; R, Praha, Naše vojsko 1972)
Dick, Philip K(indred): Lezouni (The Crawlers; P, Světová literatura, 2/1985)
Dick, Philip K(indred): Paměťový ústav Nejkrásnější vzpomínka (We Can Remember It for You Wholesale; P, Světová literatura, 2/1985)
Experiment člověk (VP, Praha, Svoboda 1983, + další překladatelé)
Hledání budoucího času (VP, Praha, Práce 1985)
Klein, Joe: Barvy moci (Primary Colors; R, Praha, Prostor 1996)
Le Guin, Ursula K(roeber): Devatero životů (Nine Lives; P, Světová literatura, 6/1979, + Veronika Veisová)
Navštivte planetu Zemi! (VP, Praha, Mladá fronta 1987, + další překladatelé)
Pike, Robert L.: Němý svědek (Mute Witness; R, Praha, Mladá fronta 1976, + Veronika Veisová)
Pozemšťané a mimozemšťané (VP, Praha, Svoboda 1981)
Roboti a androidi (VP, Praha, Svoboda 1988, + další překladatelé)
Vesmír je báječné místo pro život (VP, Praha, Mladá fronta 1987, + další překladatelé)
Wilson, Gahan: . (.; P, in: Almanach Světové literatury, Praha, Odeon 1986)