Vavřínek Vladimír

Vavřínek Vladimír* 5. 8. 1930 Hradec Králové

historik, byzantolog a klasický filolog, překladatel z angličtiny

Vystudoval klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. a roku 1961 vědeckou hodnost CSc. V letech 1956-59 byl vědeckým aspirantem, od 1959 vědeckým pracovníkem Historického ústavu Československé akademie věd a od 1966 vědeckým pracovníkem Ústavu dějin evropských socialistických zemí Československé akademie věd. Svou vědeckou a publicistickou činnost zaměřil na dějiny helénistického období, později na byzantologii se zvláštním zřetelem na byzantsko-slovanské vztahy, hlavně na působení byzantských misií u slovanských národů a na dějiny christianizace Velkomoravské říše. Spolupracoval na vydávání periodika Byzantoslavica a podílel se na edici listin a listů z období vlády Karla IV. Vědeckými a odbornými studiemi přispíval do řady periodik a sborníků, např. Almanach Velká Morava, Byzantoslavica, Historica, Listy filologické, Das Grossmährische Reich, Österreich in Geschichte und Literatur, The Numismatic Review. Knižně vydal La révolté dAristonicos (1957), Církevní misie v dějinách Velké Moravy (1963), Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje (1963), Alexandr Veliký (1967). Překládal z angličtiny.

Překladatel z angličtiny

Dvorník, František: Byzantské misie u Slovanů (Byzantine missions among the Slavs; LF, Praha, Vyšehrad 1970)