Vasiljev Ivo

Vasiljev Ivo* 29. 5. 1935 Praha

koreanista a vietnamista, překladatel z korejštiny a vietnamštiny

Po maturitě na Ruském gymnáziu v Praze studoval 1953-58 na Filologické fakultě Univerzity Karlovy obor korejština a dějiny Dálného východu. Zároveň absolvoval kurz základů japonštiny a později i čínštiny. 1959-63 absolvoval vědeckou aspiranturu (obor vietnamský jazyk) v Orientálním ústavu Československé akademie věd a 1965 získal vědeckou hodnost CSc. Do 1971 byl vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu, 1981-91 působil jako vědecký pracovník v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd. Už v době aspirantury vyučoval vietnamštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl jako externista pověřen vedením oboru vietnamistika (1962-70). Roku 1968 vedl kurz vietnamštiny na univerzitě v Hullu (Velká Británie). Obeznámení s novodobou problematikou Vietnamu (cesty v letech 1963-66) ho přivedlo ke studiu moderních dějin Vietnamu. V 80. letech spojoval teoretické práce v oblasti etnicity a historie českého vystěhovalectví s osvětovou činností ve vztahu k hostujícím vietnamským dělníkům. S Vladimírem Korčákem a Nguyen Van Canhem pracoval na překladech ze současné vietnamské poezie, s Nguyen Phan Canhem přeložil do vietnamštiny Máchův Máj (rukopis, Český literární fond 1990). V poslední době působí jako konzultant na mezinárodním archeologickém projektu ve Vietnamu a pokračuje v jazykovědných a kulturně historických studiích, rozšířených o austronéské a thajské jazyky a kultury.

Překlady z korejštiny

Pak Či-won: Vyprávění o Hosengovi (P, Nový Orient, 4/1961, + Nam Ki-dok)

Překlady z vietnamštiny

Ho Či Min: Deník z vězení (VB, Praha, Dilia 1980, + Vladimír Korčák; Praha, Odeon 1985, + Vladimír Korčák)
Nguyen-Trai: Déšť (B, Nový Orient, 4/1963, + Jana Štroblová [přebásnila])
Nguyen-Trai: Dopis Wang Tchungovi, vrchnímu veliteli mingských vojsk (Nový Orient, 8/1963)
Za tebe prožiji dny... (VB [pásmo poezie], Praha, Dilia 1977, + Vladimír Korčák])