Vápeník Rudolf

Vápeník Rudolf* 6. 2. 1911 Stříbrníky (u Ústí nad Labem)
† červen 1990

překladatel z němčiny

Vystudoval germanistiku (PhDr.), působil jako vedoucí československého kulturního střediska v Berlíně. Překládal z němčiny, prózu a divadelní hry. V 70. a 80. letech publikoval své překlady pod vypůjčenýmu jmény (Anna Vovsová, P. J. Var).

Překlady z němčiny

Brecht, Bertolt: Baal (Baal; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Brecht o realismu (VD, Praha, Svoboda 1969)
Brecht, Bertold: Bubny a trumpety (Pauken und Trompeten; D, in: Divadelní hry 5, Praha, Odeon 1978)
Brecht, Bertolt: Bubny v noci (Trommeln in der Nacht; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertold: Coriolanus (Coriolanus; D, in: Divadelní hry 5, Praha, Odeon 1978)
Brecht, Bertolt: Divadelní hry. Fragmenty a jiné. Aktovky. Vzestup a pád mìsta Mahagonny. Nauèné a cvièné hry. Songy a jiné. Turandot aneb Kongres pøekrucovaèù. Fragmenty her. Práce pro film. (; DD, Praha, Odeon 1984, + Ludvík Kundera)

Brecht, Bertolt: Dni Komuny (Die Tage der Commune; D, Praha, Dilia 1960, + Ludvík Kundera [verše]; in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Dobrý člověk ze Sečuanu (Der gute Mensch von Sezuan; D, Praha, Dilia 1959, + Ludvík Kundera [verše]; in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Ludvík Kundera [verše]; Praha, Dilia 1972, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Domácí učitel (Der Hofmeister; D, Praha, Dilia 1977; in: Don Juan / Domácí učitel, Praha, Dilia 1977; in: Divadelní hry 5, Praha, Odeon 1978) )
Brecht, Bertolt: Don Juan (Don Juan; D, Praha, Dilia 1962; in: Don Juan / Domácí učitel, Praha, Dilia 1977; in: Divadelní hry 5, Praha, Odeon 1978)
Brecht, Bertolt: Historky o panu Keunerovi (Geschichten vom Herrn Keuner; PP, Praha, SNKLU 1963, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Hovory na útěku (Flüchtlingsgespräche; PP, Praha, Mladá fronta 1964, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Kavkazský křídový kruh (Der kaukasische Kreidekreis; D, Praha, Dilia 1959, + Ludvík Kundera [verše]; Praha, Orbis 1961, + Ludvík Kundera [verše]; in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Ludvík Kundera [verše]; Praha, Orbis 1962, + Ludvík Kundera [verše]; Praha, SKKLU 1964, + Ludvík Kundera; Praha, Dilia 1977, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Krejcarový román (Dreigroschenroman; D, in: Krejcarový román / Obchody pana Julia Caesara, Praha, Odeon 1973, + Ludvík Kundera [verše], překladatelé neuvedeni; samostatně Praha, Odeon 1978, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Matka (Die Mutter; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Matka Kuráž a její děti (Mutter Courage und ihre Kinder; D, Praha, Orbis 1957, + Ludvík Kundera [verše]; in: Divadelní hry 2, Praha, SNKLHU 1959, + Ludvík Kundera [verše]; Praha, Dilia 1960, + Ludvík Kundera [verše]; Praha, Orbis 1965, + Ludvík Kundera [verše]; in: Tři z třiceti, Praha, Mladá fronta 1982, + Ludvík Kundera [verše]); Praha, Dilia 1994, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Muž jako muž - Proměna nakládače Galy Gaye ve vojenských ubikacích Kilkoy v roce 1925 (Mann ist Mann - die Verwandlung des Packers Galy Gay in den Militärbaracken von Kilkoa im Jahre 1925; D, Praha, Dilia 1962, + Ludvík Kundera [verše]; in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Ludvík Kundera [verše]; Praha, Dilia 1978, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Obchody pana Julia Caesara (Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar; D, in: Krejcarový román / Obchody pana Julia Caesara, Praha, Odeon 1973, + Ludvík Kundera [verše], překladatelé neuvedeni)
Brecht, Bertolt: Pan Puntila a jeho služebník Matti (Herr Puntila und sein Knecht Matti; D, Praha, Dilia 1960, + Ludvík Kundera [verše]; in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Proces Johanky z Arku v Rouenu 1431 (Der Prozess der Jeanne d`Arc zu Rouen 1431; D, in: Divadelní hry 5, Praha, Odeon 1978)
Brecht, Bertolt: Sofoklova Antigona (Die Antigone des Sophokles; D, in: Divadelní hry 5, Praha, Odeon 1978)
Brecht, Bertold: Strach a bída Třetí říše (Furcht und Elend des Dritten Reiches; D, Praha, Orbis 1958, + Ludvík Kundera [verše]; in: Divadelní hry 2, Praha, SNKLHU 1959, + Ludvík Kundera [verše]; Praha, Dilia 1960, + Ludvík Kundera [verše]; in: Tři z třiceti, Praha, Mladá fronta 1982, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Svatá Johanka z jatek (Die heilige Johanna der Schlachthöfe; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertold: Šestáková opera (Die Dreigroschenoper; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Švejk za II. světové války (Schweyk im zweiten Weltkrieg; D, in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Třígrošový román (Dreigroschenroman; D, Praha, Melantrich 1951)
Brecht, Bertolt: V houštinách měst (Im Dickicht der Städte; D, in: Divadelní hry 1, Praha, SNKLHU 1963, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Vidění Simony Machardové (Die Gesicchte der Simone Machard; D, Praha, Dilia 1959, + Ludvík Kundera [verše]; in: Divadelní hry 3, Praha, SNKLHU 1961, + Ludvík Kundera [verše])
Brecht, Bertolt: Výjimka a pravidlo (Ausnahme und die Regel; D, Praha, Dilia 1961)
Brecht, Bertolt: Zloděj třešní. Výbor z díla (VD, Praha, Mladá fronta 1967, + Ludvík Kundera)
Brecht, Bertolt: Život Eduarda Druhého Anglického (Leben Edwards des Zweiten von England; D, in: Divadelní hry 5, Praha, Odeon 1978)
Brecht, Bertold: Život Galileiho (Leben des Galilei; D, in: Divadelní hry 2, Praha, SNKLHU 1959, + Ludvík Kundera [verše]; Praha, Dilia 1971, + Ludvík Kundera [verše]; Praha, Dilia 1977, + Ludvík Kundera [verše]; in: Tři z třiceti, Praha, Mladá fronta 1982, + Ludvík Kundera [verše])
Seghers /Seghersová/, Anna: Přes oceán. Příběh jedné lásky (Überfahrt; R Praha, Naše vojsko 1976, jako Anna Vovsová)
Seghers /Seghersová/, Anna: Sedmý kříž (Das siebte Kreuz; R, Praha, Práce 1949; Praha, Práce 1950; Praha, Československý spisovatel 1953; Praha, SNKLHU 1954/55; Praha, Naše vojsko 1959; Praha, SNKLU 1963; Praha, Melantrich 1973, [neuveden])
Seghers /Seghersová/, Anna: Shledání (Erzählungen; R, Praha, Svoboda 1980, jako Anna Vovsová)
Seghers /Seghersová/, Anna: Transit (Transit; R, in: Odměna / Transit, Praha, SNKLHU 1954; samostatně Praha, SNKLU 1965)
Seghers /Seghersová/, Anna: Úl (VP, Praha, SNKLHU 1954, + Otmar Cenek, Jarmila Haasová-Nečasová, Helena Helceletová, Vlasta Charvátová, Věra Macháčková, FrantišekSwidzinski, Jaroslava Vobrubová-Koutecká, Eva Würterlová)
Traven, Bruno: Česáči bavlny (Die Baumwollpflücker; R, Praha, Práce 1948, + Petr Bláha)
Traven, Bruno: Česači bavlny (Die Baumwollpflücker / Der Ziegelbrenner; R, Praha, Svoboda 1984, jako Anna Vovsová)
Traven, Bruno: Diktatura (Regierung; R, Praha, Svoboda 1981, jako Anna Vovsová)
Traven, Bruno: Generál přichází z džungle (Ein General kommt aus dem Dschungel; R, Praha, Svoboda 1975, jako Anna Vovsová)
Traven, Bruno: Kareta (Der Karren; R, Praha, Svoboda 1978, jako Anna Vovsová)
Traven, Bruno: Most v džungli (Die Brücke in Dschungel; R, Praha, SNKLU 1964)
Traven, Bruno: Noční návštěva (Erzählungen; R, Praha, Svoboda 1977, jako Anna Vovsová)
Traven, Bruno: Pochod do říše mahagonu (Der Marsch ins Reich der Caoba; R, Praha, Svoboda 1982, jako Anna Vovsová)
Traven, B.: Poklad Sierry Madre (Der Schatz der Sierra Madre; Praha, Melantrich 1950, + Valter Feldstein; Praha, Melantrich 1951, + Valter Feldstein; Praha, Práce 1952, + Valter Feldstein; jako Poklad na Sierra Madre, Praha, SNKLHU 1956, + Valter Feldstein; Praha, Svoboda 1973, jako P. J. Var, + Valter Feldstein [jako V. F. Bláha])
Traven, Bruno: Vzpoura pověšenců (Die Rebellion der Gehenkten; R, Praha, Svoboda 1974, [překladatel neuveden])
Weerth, Georg: Písně a satiry (VB, Praha, Svoboda 1952, + Eduard Petiška)
Zweig, Stefan: Amok (VN, Praha, Odeon 1979, + další překladatelé, [Rudolf Vápeník Schachnovelle - Šachová novela]) toto je 2. vydání, 1. asi v letech 1968až1972
Zweig, Stefan: Hvězdné hodiny lidstva. Dvanáct historických miniatur (Sternstunden der Menschheit; NN, Zürich, Konfrontace 1979)