Vaněček Arnošt

Vaněček Arnošt* 10. 8. 1900 Nové Benátky (Benátky nad Jizerou)
† 28. 9. 1983 Praha

spisovatel, nakladatelský redaktor, překladatel z angličtiny

Začal studovat na obchodní akademii v Hradci Králové, po roce přešel do Prahy, kde 1918 maturoval. Krátce pracoval jako úředník na ministerstvu národní obrany, pak byl bankovním úředníkem (1920-40, 1941-42), přitom soukromě studoval politickou ekonomii, estetiku a literaturu a zapojil se do politického a kulturního života. 1940-41 byl vězněn, od 1942 do konce války pracoval v nakladatelství J. Lukasík. Po 1945 postupně působil v kulturní komisi Ústřední rady odborů, ve filmovém odboru ministerstva informací, ve Filmovém studiu Barrandov a nakonec v archivu Svazu československých spisovatelů; od 1957 se věnoval literární a překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Jeho literární tvorba obsahuje experimentální povídky (soubory Pátá symfonie, 1943, Světlo v zámku, 1945), historické prózy (romány Ryňk světa, 1946, Písař u Svatého Víta, 1946, povídky Dýka na kříži, 1947, Rastislavův meč, 1967, Zlatý kůň, 1969, Králův houslista, 1977, Husitská balada, 1978, soubor Pražská zastaveníčka, 1982) i prózy inspirované rodným krajem (povídkové soubory Hudba Jizery, 1955, Modré a bílé dny, 1959), cestopisy (Londýnský kaleidoskop, 1961), vzpomínky (Nahý svět, 1971) a prózy pro mládež (Sklářská bouře 1890, 1953, Barvy století, 1956, Bílé zlato, 1956). Překládal z angličtiny, především poezii a drama, část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Jeho prvním knižním překladem byla na sklonku 20. let široce pojatá antologie Američtí básníci, jejíž první i pozdější rozšířené poválečné vydání výrazně ovlivnily českou poezii. Podobný vliv měla jeho antologie současných černošských amerických básníků Litanie z Atlanty. Jeho překlady poezie byly zařazovány do mnoha výborů a antologií.

Překlady z angličtiny

Aldington, Richard: Sen v Lucemburské zahradě (A Dream in the Luxembourg; BB, Praha, Československý spisovatel 1973; Praha, Aulos 1993)
Američtí básníci (VB, Praha, Odeon, Jan Fromek 1929; Praha, Svoboda 1946, + další překladatelé)
Amerika mluví (VB, Praha, Referát ochotnických divadel a lidové zábavy 1945)
Černošská poesie (VB, Praha, Naše vojsko 1958, + další překladatelé)
Hlasy básníků bojujících na západě (VB Praha, Osvěta 1951)
Johnson, Georgia Douglas: Chocholy (Plumes: A Play in One Act; D, in: Americké černošské aktovky, Praha, Dilia 1963)
Litanie z Atlanty (VB, Praha, Jaroslav Kohoutek 1938)
Matheus, John F(rederick): Verbíř (Cruiter; D, in: Americké černošské aktovky, Praha, Dilia 1963)
Sandburg, Carl: Lid, ano lid! (The People, Yes; BB, Praha, K. Marel 1945)
Smith /Smithová/, Lillian (Eugenia): Podivné ovoce (Strange Fruit; R, Praha, Družstevní práce 1948)
Sto tváří lásky (VB, Praha, Odeon 1968)
Wilde, Oscar: Šťastný princ a jiné pohádky (A House of Pomegranates, The Happy Prince and Other Tales; VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959)