Urbánek Zdeněk

Urbánek Zdeněk* 12. 10. 1917 Praha

spisovatel, překladatel z angličtiny

Studium češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přerušilo uzavření vysokých škol 1939, do 1940 byl redaktorem nakladatelství Evropský literární klub, 1945-49 redaktorem deníku československých legionářů Národní osvobození, 1949-57 působil v Československém státním filmu jako lektor a posléze dramaturgický tajemník umělecké rady. Od konce 50. let se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Jako host přednášel 1968-69 na All Souls College univerzity v Oxfordu, 1989-90 studijně navštívil několik univerzit v USA. 1990 se habilitoval v oboru dramaturgie na Akademii múzických umění v Praze, 1991-92 byl jejím rektorem. Debutoval 1936 ve Studentském časopise, publikoval např. v Kritickém měsíčníku, Svobodném slově, Národním osvobození, Českém životě, Divadle, Tváři, Světové literatuře, Literárních listech. Po 1989 začal přispívat např. do Literárních novin, Lidových novin (vlastní rubrika Diář, 1990-92), Židovských ročenek, Věstníku Společnosti Franze Kafky. V 70. a 80. letech se redakčně podílel na periodických i knižních samizdatech, jeho vlastní příspěvky vycházely zejména v časopisech O divadle a Obsah, příležitostně přispíval do zahraničních periodik Obrys (Mnichov), Rozmluvy (Londýn) a Listy (Řím). Autor lyrizovaných úvahových próz (Jitřenka smutku, 1939, Úžeh tmou, 1940, Cestou za Quijotem 1949), esejů (soubory Zvláštní případy, 1993, Domy plné událostí, 1993) a vzpomínkových próz (Stvořitelé světa, Toronto 1989, Praha 1995; Stvořitelé světa pokračují, 1996 a Stvořitelé světa. Díl třetí, 1997). Významné místo v Urbánkově díle představují překlady z angličtiny. Zaměřil se hlavně na klasiky anglické a americké literatury 20. století, z nichž mnohé autory do českého prostředí uvedl vůbec poprvé. Tlumočil především díla J. Joyce, W. Whitmana, E. ONeila, T. Dreisera, T. S. Eliota, W. Saroyana, J. Galsworthyho, W. Faulknera a F. S. Fitzgeralda. Překlady Shakespearových dramat vnesl do české interpretace tohoto alžbětinského dramatika nové tóny a podněty. V 70. a 80. letech překládal pod vypůjčenými jmény, např. J. Emmerové, E. Kondrysové nebo J. Schwarze.

Překlady z angličtiny

Amerika se směje (VP, Praha, Československý spisovatel 1958, + další překladatelé)
Berger, Thomas (Louis): Malý velký muž (Little Big Man; R, Praha, Naše vojsko 1977, jako Zdeněk Kirschner; Brno, Jota 1995)
Blair, Clay (jr).: Země Pentagon (Pentagon Country; Praha Naše vojsko 1979, jako Josef Schwarz)
Dickens, Charles: Americké poznámky (American Notes; Praha, Československý spisovatel 1952)
Dickens, Charles: Příběh dvou měst (A Tale of Two CIties; Praha, SNKLHU 1954)
Dickens, Charles: Život a dobrodružství Martina Chuzzlewita (The LIfe and Adventures of Martin Chuzzlewit; Praha, Dílo 1950; díl 1-2; Československý spisovatel 1951)
Dreiser, Theodore (Herman Albert): Americká tragedie (An American Tragedy; R, Praha, SNKLHU 1954; Praha, SNKLHU 1955; Praha, SNKLU 1965; Praha, Odeon 1970; Dekon 1996)
Dreiser, Theodore (Herman Albert): Americké osudy (VP, VE, Praha, Práce 1952)
Eliot, T(homas) S(tearns): Rodinné shromáždění (The Family Reunion; D, Praha, Dilia 1964)
Fast, Howard (Melvin): Spartacus (Spartacus; R, Praha, Československý spisovatel 1953; Praha, Naše vojsko 1955; Praha, Naše vojsko 1956; Simon and Simon 1996)
Faulkner, William (Cuthbert): Růže pro Emílii (VP, Praha, SNKLHU 1958, + Josef Schwarz)
Fitzgerald, Francis Scott: Diamant velký jako Ritz (VP, Praha, SNKLU 1964; Praha, SNKLU 1965, + Lubomír Dorůžka)
Fitzgerald, Francis Scott: Velký Gatsby a jiné příběhy jazzového věku (VP a dva R, Praha, Odeon 1970, + Lubomír Dorůžka)
Galsworthy, John: Moderní komedie 1-3 (1. Bílá opice, 2. Stříbrná lžička, 3. Labutí zpěv) (A Modern Comedy - The White Monkey, The Silver Spoon, The Swan Song; Praha, SNKLHU 1957)
Galsworthy, John: Sága rodu Forsytů 1-3 (1. Bohatec, 2. V pasti, 3. K pronajmutí) (The Forsyte Saga - The Man of Property, In Chancery, To Let; Praha, SNKLHU 1957; Praha, Odeon 1967; Praha, Odeon 1991)
Hanson, Lawrence - Hanson /Hansonová/, Elisabeth: Urozený divoch. Život Paula Gauguina (The Noble Savage. A Life of Paul Gauguin; Praha, SNKLHU 1959)
Hellman /Hellmanová/, Lillian (Florence): Podzimní zahrada (The Autumn Garden; D, premiéra Olomouc, Divadlo Oldřicha Stibora 1974)
Huxley, Aldous: Šedá eminence. Životopisný román, život v náboženství a politice. (The Grey Eminence; Praha, V. Petr 1948)
James, Henry: Daisy Millerová (Daisy Miller; R, in: Mistrova lekce, Praha, SNKLHU 1961; samostatně Hořovice, Mht 1995)
James, Henry: Mistrova lekce (The Lesson of the Master; R, in: Mistrova lekce, Praha, SNKLHU 1961)
James, Henry: Šelma v džungli (The Beast in the Jungle; R, in: Mistrova lekce, Praha, SNKLHU 1961)
Joyce, James: Dubliňané (Dubliners; Praha, Československý spisovatel 1959)
Macken, Walter: Mlčící lid (The Silent People; Praha, Svoboda 1975, jako Josef Schwarz)
Masters, Edgar Lee: Spoonriverská anthologie (Spoon River Anthology; VB, Praha, SNKLHU 1957, + Jiří Kolář, Emanuel Frynta)
Melville, Herman: Billy Budd (Billy Budd; R, in: Benito Cereno / Billy Budd, Praha, Vyšehrad 1978, jako Eva Kondrysová)
O'Neill, Eugene (Gladstone): Dlouhá denní cesta do noci (Long Day's Journey Into Night; D, Praha, Dilia 1965; jako Cesta dlouhým dnem do noci Praha, Dilia 1988, jako Josef Schwarz)
Saroyan, William: Dobrodružství Wesleye Jacksona (The Adventures of Wesley Jackson; R, Praha, V. Petr 1948; Praha, Volvox Globator 1993)
Saroyan, William: Léto na krásném bílém koni (VP, Praha, Práce 1981, + Josef Schwarz, Jaroslav Kořán, [Zdeněk Urbánek neuveden])
Saroyan, William: Odvážný mladý muž na létající hrazdě (The Daring Young Man on the Flying Trapeze; PP, Praha, Československý spisovatel 1958; Praha, Volvox Globator 1995)
Saroyan, William: Pět zralých hrušek a jiné povídky (VP, Praha, SNKLU 1965, + Josef Schwarz)
Saroyan, William: Tati, tobě přeskočilo (Papa, You're Crazy; R, Praha, Mladá fronta 1964; Bratislava, P & K 1993; Praha, Tok - Eminent 1996)
Shakespeare, William: Jindřich IV. (1. díl) (Henry IV.; D, samizdat 1981; in: Šest her 3, Brno, Atlantis 1995)
Shakespeare, William: Jindřich IV. (2. díl) (Henry IV.; D, samizdat 1982; in: Šest her 3, Brno, Atlantis 1995)
Shakespeare, William: Julius Caesar (Juius Caesar; D, Praha, Dilia 1967; in: Šet her 2, Brno, Atlantis 1995)
Shakespeare, William: Richard II. (Richard II.; D, Praha, Dilia 1967; in: Šet her 2, Brno, Atlantis 1995)
Shakespeare, William: Richard III. (Richard III.; D, Praha, Dilia 1962; in: Šet her 2, Brno, Atlantis 1995)
Shakespeare, William: Romeo a Julie (1964; in: Šest her 1, Praha, Atlantis 1992)
Shakespeare, William: Tragický příběh dánského prince Hamleta (The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark; Praha, Československý spisovatel 1959; in: Šest her 1, Brno, Atlantis 1992)
Stone, Irving: Advokát Darrow obhajuje (Clarence Darrow for the Defense; R, Praha, Svoboda 1975, jako Jarmila Emmerová)
Stone, Irving: Žízeň po životě (Lust for Life; R, Praha, SNKLHU 1957; Praha, SNKLU 1963; Praha, Odeon 1968; upravené vydání Praha, Melantrich 1985, jako Jarmila Emmerová)
Twain, Mark: Dopisy z planety Země (VP, Praha, Práce 1987, jako Josef Schwarz, + Jitka Beránková)
Twain, Mark: Milionová bankovka (VP, Olomouc, Votobia 1993)
Twain, Mark: Muž, který zkorumpoval Hadleyburg (The Man That Corrupted Hadleyburg; P, in: Tom Sawyer na cestách a jiné prózy, Praha, Odeon 1966)
Twain, Mark: Skákavý žabák a jiné prózy (VP, Praha, Odeon 1979, + Josef Schwarz, [Zdeněk Urbánek neuveden])
Twain, Mark: Tajemný cizinec (The Mysterious Stranger; R, in: Tajemný cizinec, Praha, Naše vojsko 1961; in: Tom Sawyer na cestách a jiné prózy, Praha, Odeon 1966)
Twain, Mark: Ze země dolaru (VP, VE, Praha, Práce 1952)
Walpole, Hugh: Zpověď Jana Talbota (The Killer and the Slain; Rakovník, F. Příhoda 1946)
Weatherwax /Weatherwaxová/, Clara: Dejme se na pochod (Marching! Marching!; R, Praha, Československý spisovatel 1953)
Whitman, Walt: O poesii, národní kultuře a jazyku (VE, Praha, Československý spisovatel 1956)
Whitman, Walt: Stébla trávy (VB, VE, Praha, Naše vojsko 1955, + Jiří Kolář)
Whitman, Walt: Stébla trávy (BB, LF, VE, Praha, Odeon 1969, + Jiří Kolář)
Whitman, Walt: Zpěv o mně. 1855-1881 (Song of Myself; BB, Praha, Československý spisovatel 1955, + Jiří Kolář)