Urban Zdeněk

Urban Zdeněk* 18. 9. 1925 Praha
† 5. 5. 1998 Praha

literární historik, překladatel z bulharštiny

Absolvoval slavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, svou specializaci si rozšířil na univerzitách v Sofii a v Bělehradě. Od roku 1949 do své smrti působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1956 získal titul CSc., 1967 byl jmenován mimořádným profesorem. Jeho odborné zájmy se soustřeďovaly zejména na dějiny novější bulharské literatury, posléze i na etnografii a folklor, zabýval se slavistickou, zejména jihoslovanskou srovnávací problematikou, hlavním předmětem jeho výzkumu byly česko-bulharské kulturní vztahy (Z dějin česko-bulharských kulturních styků, 1957, Pozapomenutá tvář Boženy Němcové, 1970, Století českého kalendáře, 1987, Kiril Christov v Čechách, 1978). Byl spoluautorem Slovníku spisovatelů Bulharska. Z oblasti svých zájmů publikoval početné články v tisku, zejména v 50. letech připravil (hlavně ve spolupráci s překladatelkou Zdenkou Hanzovou) řadu obsáhlých výborů z díla bulharských autorů a překlady provázel předmluvami a doslovy. Překládal ve spolupráci s manželkou Věrou Urbanovou.

Překlady z bulharštiny

Čítanka bulharské literatury (VB, VP, Albatros 1983, + další překladatelé)
Jovkov, Jordan: Staroplaninské pověsti (VP z knihy Staroplaninski legendi, Praha, SNKLU 1963, + Věra Urbanová)
Konstantinov, Aleko: Baj Gaču a jiné prózy (Baj Ganju. Fejletoni; výbor z díla, Praha, SNKLHU 1953, + Zdenka Hanzová, [Zdeněk Urban 1 fejeton])
Ostrikov, Ivan: Ukradený prsten (Otkradnatijat prăsten; kniha pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965, + Věra Urbanová)
Stanev, Emilijan: Černouška (Černiška; P, Praha, SNKLU 1964, + Věra Urbanová)
Stanev, Emilijan: Stopy v lese (VP, Praha, Svoboda 1973 [Zdeněk Urban neuveden], + Věra Urbanová)
Stanev, Emilijan: Zloděj broskví (Kradecăt na praskovi; N, Praha, Československý spisovatel 1960, + Věra Urbanová)
Tam a zpátky (15 próz o světové válce, Praha, Naše vojsko 1964, + další překladatelé, + Věra Urbanová)