Tomeš Vladimír

Tomeš Vladimír* 27. 2. 1930 Dolní Poustevna (u Děčína)

rozhlasový režisér, překladatel z němčiny

Po maturitě (1948) na gymnáziu v Praze studoval 1948-52 herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V letech 1952-61 působil jako herec v divadlech v Mladé Boleslavi, v Hradci Králové a v Příbrami. 1961-75 byl režisérem plzeňského studia Československého rozhlasu, 1976-94 režisérem Československého, respektive Českého rozhlasu v Praze, kde režijně ztvárňoval literární a dramatické pořady. Překládá z němčiny dramatickou tvorbu, verš i prózu. Klade váhu na mluvené slovo, své překlady proto uplatňuje často i v rozhlase.

 

Překlady z němčiny

Altenberg, Peter: Ten blázen Altenberg (VP, Praha, Lyra pragensis 1982)
Bernhard, Thomas: Divadelník (Der Theatermacher; D, Praha, Dilia 1988; in: Hry I, Praha, Divadelní ústav 1998)
Dorst, Tankred: Fernando Krapp mi napsal tenhle dopis (Fernando Krapp hat mir diesen Brief geschrieben; D, Praha, Dilia 1992)
Dorst, Tankred: Já, Feuerbach (Ich, Feuerbach; D, Praha, Dilia 1987)
Dorst, Tankred: Karlos (Karlos; D, Praha, Dilia 1991)
Dorst, Tankred: Krásné místo (Der schöne Ort; P, Praha, dybbuk 2006)
Dorst, Tankred: Legenda o nebohém Jindřichovi (Die Legende vom armen Heinrich; D, Praha, Divadelní ústav 1997)
Dorst, Tankred: Merlin aneb Pustá zem (Merlin oder Das wüste Land; D, Praha, Dilia 1988; Brno, Větrné mlýny 1998)
Dorst, Tankred: Pan Paul (Herr Paul; D, Praha Dilia 1993; premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 1995)
Goethe, Johann Wolfgang: Torquato Tasso (Torquati Tasso; D v rozhlasové úpravě, premiéra Český rozhlas 1999)
Grillparzer, Franz: Vlny moře a lásky (Des Meeres und der Liebe Wellen), D v rozhlasové úpravě, premiéra Český rozhlas 2002
Hesse, Hermann: Malé radosti (Kleine Freuden; VP, Praha, Melantrich 1994)
Hesse, Hermann: Putování / Obrázková kniha / Stopa ze snu (Wanderung / Bilderbuch / Traumfährte; PP, in: Souborné dílo VI, Praha, Argo 2000)
Hesse, Hermann: Pozdní prózy (Späte Prosa; PP, in: Souborné dílo VIII, Praha, Argo 2001)
Hesse, Hermann: Psáno do písku (In den Sand geschrieben; BB, Praha, BBart 2004)
Hesse, Hermann: Stupně / Pozdní básně / Raná próza (Stufen / Späte Gedichte / Frühe Prosa; BB, PP, in: Souborné dílo I, Praha, Argo 1998)
Hesse, Hermann: Večerní mraky (Abendwolken; VP, Praha, Lyra Pragensis 1989)
Heym, Stefan: Zpráva o králi Davidovi (Der König David Bericht; R, Praha, Orbis 1995)
Hildesheimer, Wolfgang: Pod zemí (Unter der Erde; rozhlasová hra, premiéra Československý rozhlas 1991)
Hofman, Gert: Zatopení (Die Überflutung; rozhlasová hra, premiéra Československý rozhlas 1981)
Kornfeld, Paul: Žid Süss (Jud Süss; D, Praha, Dilia 1993)
Schnitzler, Arthur: Anatol (Anatol; D, Praha, Dilia 1968; Praha, Artur 2006)
Schnitzler, Arthur: Slečna Elsa (Fräulein Else; VP, Praha, Odeon 1977)
Turrini, Peter: Hotovo. Konec. (Endlich Schluss; monolog, Brno, Větrné mlýny 1999, premiéra i tisk Praha, Národní divadlo 2002)
Walser, Martin: Prchající kůň (Ein fliehendes Pferd; D, Praha, Dilia 1990)
Wander /Wanderová/, Maxie: Život skvělá alternativa (Tagebücher u. Briefe; deníky, korespondence, Praha, Odeon 1985

 

poslední aktualizace: 12.9.2007