Tomeček Jaromír

Tomeček Jaromír* 30. 9. 1906 Kroměříž
† 15. 7. 1997 Brno

spisovatel, překladatel z maďarštiny

Po maturitě (1925) na klasickém gymnáziu v Kroměříži studoval rok práva na Masarykově univerzitě v Brně, 1927 absolvoval notářskou školu v Bratislavě. Do 1939 působil jako správní úředník a notář na Podkarpatské Rusi. Od 1940 žil v Brně, byl úředníkem Zemského úřadu, po 1945 zaměstnancem Zemského národního výboru a tajemníkem Zemské kulturní rady; 1946 zakončil právnická studia (JUDr.), 1948-54 redigoval ve Studijním a plánovacím úřadě v Brně publikace o životním prostředí, 1954-62 byl redaktorem časopisu Host do domu. Od 1962 se věnoval spisovatelské práci ve svobodném povolání. Od počátku 30. let přispíval do novin a časopisů, později spolupracoval s rozhlasem a televizí (cyklus Lovy beze zbraní). Psal předmluvy a doslovy ke knihám, úvodní texty do katalogů výstav a textové doprovody k fotografickým publikacím. Patří k předním představitelům české přírodní prózy pro děti (povídky Vuí se směje, 1944, Věčný hvozd, 1956, Když padají hvězdy, 1980; romány Stříbrný lipan, 1944, Admirál na Dyji, 1962, Zlatá mandragora, 1990) i dospělé (román Země zaslíbená, 1947, Mezi dvěma výstřely, 1972, Hora hoří, 1984; povídky Jenom vteřiny, 1962, Kameje, 1970, Doteky ticha, 1971, Závaží času, 1972, Zastav se na chvíli, 1974, Ve znamení zvěrokruhu, 1977, Živly a osudy, 1985, Budiž světlo, 1995). Pro děti převyprávěl Brehmův Život zvířat (1. Savci, 1974). Přeložil divadelní hry z maďarštiny.

Překlady z maďarštiny

Molnár, Ferenc: Balada od kolotočů (Liliom; D, Praha, Dilia 1971)
Szigligeti, Ede: Liliomfi (Liliomfi; D, Praha, Dilia 1972)