Tomášková Milena

Tomášková Milena* 12. 7. 1918
Praha

překladatelka z francouzštiny

Překládala z francouzštiny, převážně románovou tvorbu 19. a 20. století a divadelní hry. Na překladech často spolupracovala s manželem Josefem Tomáškem (*1911).

Překlady z francouzštiny

Anouilh, Jean: Tomáš Becket aneb Čest boží (Becket ou l'Honneur de Dieu; D, Praha, Dilia 1970, + Josef Tomášek)
Barbusse, Henri: Oheň. Román (Le Feu; R, Praha, Melantrich 1949)
Camus, Albert: Mor (La Peste; R, Praha, SNKLU 1963)
Dumas, Alexandre st.: Hrabě Monte Christo (Le Comte de Monte-Cristo; R, Praha, Mladá fronta 1957, + Jan Vladislav)
Feydeau, Georges: Brouk v hlavě (La Puce à l'oreille; D, Praha, Dilia 1968, + Josef Tomášek)
Hugo, Victor: Chrám Matky Boží v Paříži (Notre-Dame de Paris; R, Praha, SNKLHU 1955)
Hugo, Victor: Devadesát tři (Quatrevingt-treize; R, Praha, Melantrich 1952, + Josef Tomášek)
Chabrol, Jean-Pierre: Jeden muž navíc (Un homme de trop; R, Praha, Naše vojsko 1963, + Ludmila Prousková)
Ionesco, Eugène: Král umírá (Le Roi se meurt; D, Praha, Dilia 1992, + Josef Tomášek)
Ionesco, Eugène: Lekce / Třeštění ve dvou (La Leçon / Délire à deux; VD, Praha, Dilia 1965, + Jan Tomek)
Ionesco, Eugène: Nosorožec (Rhinocéros; D, Praha, Dilia 1965, + Josef Tomášek)
Marceau, Félicien: Vajíčko (L'Oeuf; D, Praha, Orbis 1964, + Josef Tomášek)
Maupassant, Guy de: Mont-Oriol (Mont-Oriol; R, Praha, SNKLU 1963)
Rolland, Romain: Vlci (Les loups; D, Praha, Dilia 1965, + Josef Tomášek)
Triolet, Elsa: Růže na úvěr (Roses à crédit; R, Praha, SNKLU 1962)