Tomášek Josef

Tomášek Josef



* 22. 12. 1911

překladatel z francouzštiny

Povoláním inženýr, překládal z francouzštiny, nejčastěji dramata, a to ve spolupráci s manželkou Milenou Tomáškovou (*1918).

Překlady z francouzštiny

Anouilh, Jean: Tomáš Becket aneb Čest boží (Becket ou l'Honneur de Dieu; D, Praha, Dilia 1970, + Milena Tomášková)
Dumas, Alexandre st.: Spiknutí naruby (L'envers d'une conspiration; D, Praha, Dilia 1967)
Feydeau, Georges: Brouk v hlavě (La Puce à l'oreille; D, Praha, Dilia 1968, + Milena Tomášková)
Hugo, Victor: Devadesát tři (Quatrevingt-treize; R, Praha, Melantrich 1952, + Milena Tomášková)
Ionesco, Eugène: Král umírá (Le Roi se meurt; D, Praha, Dilia 1992, + Milena Tomášková)
Ionesco, Eugène: Nosorožec (Rhinocéros; D, Praha, Dilia 1965, + Milena Tomášková)
Marceau, Félicien: Vajíčko (L'Oeuf; D, Praha, Orbis 1964, + Milena Tomášková)
Rolland, Romain: Vlci (Les loups; D, Praha, Dilia 1965, + Milena Tomášková)
Salacrou, Armand: Příliš počestná žena (Une femme trop honnête; D, Praha, Dilia 1962)