Tetauer Frank

Tetauer Frank* 31. 3. 1903 Praha
† 15. 12. 1954 Praha

dramaturg, dramatik, překladatel z angličtiny

Vlastním jménem František Tetauer. Po maturitě (1922) na reálném gymnáziu v Praze-Karlíně studoval moderní literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1926 absolvoval a získal titul PhDr. Věnoval se publicistické práci, do 1929 tlumočil a překládal pro americké vyslanectví v Praze. 1930 se stal lektorem a 1936 dramaturgem Městských divadel pražských, do jejichž repertoáru prosazoval vedle komerčně úspěšných kusů i kvalitní díla soudobých českých dramatiků a moderní světovou dramatickou tvorbu, zejména angloamerických, irských a sovětských autorů; 1942 musel funkci dramaturga opustit, ve skutečnosti ji však vykonával z pozice lektora. Po 1945 se věnoval literární a překladatelské činnosti ve svobodném povolání, od 1950 pracoval jako lektor pro Československé divadelní a literární jednatelství (Dilia). Autor divadelních her (Evino nedůstojné povolání, 1934, Veřejný nepřítel, 1935, Diagnóza, 1936, Svět, který stvoříš, 1937, Milostná mámení, 1938, Ztracená tvář, 1939, Člověk nemá jen sebe, 1940, Život není sen, 1940, Zpovědník, 1941, Zápas draků, 1941, Úsměvy a kordy, 1942, Ženich, 1953), teoretických prací o divadle (Filozofie Shawových her a předmluv, 1926, Shaw. Ideologie a dramatika, 1929, Drama i jeho svět, 1942) a prozaických děl (povídkové soubory Křest ohněm, 1947, Krvavá fuga, 1947, romány K ránu přichází smrt, 1947, Průvod s pochodněmi, 1968). Povídky, divadelní kritiky, články a stati o divadle publikoval v periodickém tisku, autorsky spolupracoval s rozhlasem. Překládal z angličtiny zejména moderní angloamerickou a irskou dramatickou tvorbu (G. B. Shaw, E. ONeill). Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Bhattáčárja, Bhabaní: Hlad se valí do Indie (So many Hungers!; R, Praha, Práce 1950)
Brand /Brandová/, Mona: Vetřelci. Malajská romance (Strangers in the Land; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954; Praha, Dilia 1959)
Gorelik, M.: Pohodlné živobytí (D, Praha, Dilia 1950)
Langley /Langleyová/, Adria Locke: Lev je v ulicích (A lion in the Streets; R, Praha, Nakladatelské družstvo Máje 1946; Praha, Nakladatelské družstvo Máje 1947; Praha, Nakladatelské družstvo Máje 1948; Praha, Práce 1974)
O'Neill, Eugen: Lazarův smích (Lazarus Laughed; D, Praha, Dilia 1965; jako Smích Lazarův, premiéra 1946)
O'Neill, Eugen: Podivná mezihra (Strange Interlude; D, Praha, Dilia 1963)
Shakespeare, William: Mnoho povyku pro nic za nic (Much Ado About Nothing; D, Praha, Dilia 1949-1959; Praha, Orbis 1953)
Shaw, George Bernard: Androkles a lev (Androcles and the Lion; D,Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954; Praha, Dilia 1949-1959; in: Hry, Praha, SNKLHU 1956)
Shaw, George Bernard: Čertovo kvítko (The Devil´s Disciple; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954; in: Hry, Praha, SNKLHU 1956)
Shaw, George Bernard: Domy pana Sartoria (Widower´s Houses; D, Praha, Orbis 1953; Praha, Dilia 1960)
Shaw, George Bernard: Druhý ostrov Johna Bulla (John Bull´s Other Island; D, Praha, Dilia 1958)
Shaw, George Bernard: Léčení hudbou (The Music Cure; D, Praha, Dilia 1951)
Shaw, George Bernard: Měšťané calaisští (The Six of Calais; D, Praha, Dilia 1951)
Shaw, George Bernard: Milionářka (The Millionairess; D, Praha, Družstevní práce 1936; Praha, Dilia 1949-1959; in: Hry, Praha, SNKLHU 1956)
Shaw, George Bernard: Pygmalion (Pygmalion; D, Praha, Dilia 1956; in: Hry, Praha, SNKLHU 1956)
Shaw, George Bernard: Svatá Jana (Saint Joan; D, Praha, B. Klika 1924; Praha, Česko divadelní a literární jednatelství; Praha, Dilia 1949-1959; Praha, Orbis 1956; in: Hry, Praha, SNKLHU 1956)
Shaw, George Bernard: Záblesk pravdy (A Glimpse of Reality; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953; in: Hry, Praha, SNKLHU 1956)
Shaw, George Bernard: Živnost paní Warrenové (Mrs. Warren´s Profession; D, in: Hry, Praha, SNKLHU 1956; Praha, Dilia 1960)
Shaw, George Bernard: Vdovcovy domy (Widower´s Houses; D, in: Hry, Praha, SNKLHU 1956; Praha, Dilia 1960)
Wilde, Oscar: Ideální manžel (An Ideal Husband; D, Praha, Dilia 1954, jako Václav Řada; Praha, Dilia 1960)