Tauer Felix

Tauer Felix* 20. 11. 1893 Plzeň
† 17. 3. 1981 Praha

orientalista, překladatel z arabštiny a perštiny

Roku 1925 se stal docentem, později profesorem Filozofické fakulty Univerziy Karlovy. Ve světové orientalistice byl ceněn především jako historik islámského světa. Je autorem několika významných vědeckých prací v oboru kritických vydávání starých perských textů o dějinách islámského Předního východu a v oboru dějin perské naukové literatury do konce 18. století. V roce 1984 vyšla česky jeho kniha Svět islámu. Jeho dějiny a kultura. Publikoval rovněž řadu článků o islámské architektuře. Vedle toho však věnoval značnou část energie vědeckému a úplnému překladu pozoruhodného a rozsáhlého díla arabské lidové tvorby, Knize tisíce a jedné noci (Alf lajla va lajla). O problematice tohoto mimořádného díla, jež má svůj prapůvod ve středoperské sbírce pohádek Hazár afsának, napsal studii Tausendundeine Nacht im Weltschrifttum als Gegenstand der Lektüre und Forschung (Inselalmanach auf das Jahr 1968). První malý výbor Pohádka o Aláaddínovi a kouzelné lampě mu vyšel roku 1921 v Kladně. Svůj překlad stále doplňoval a rozšiřoval, přistupoval k dalším pramenům.

Překlady z arabštiny

Kniha tisíce a jedné noci 1. vydání (Alf lajla wa lajla; BB [podle kalkutského vydání Macnaghtenova z let 1839-1842 se zřením k tisku búláckému z roku 1279], Praha, Aventinum, Dr. Ot. Štorch-Marien 1928 [díl 1.]; Praha, Aventinum, Dr. Ot. Štorch-Marien 1929 [díl 2.]; Praha, Aventinum, Ot. Štorch-Marien 1930 [díl 3.]; Praha, Aventinum 1932 [díl 6.]; Praha, Aventinum 1934 [díl 7.], [dílo není ukončeno, jelikož nakladatelství zaniklo]; Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1954 [díl 7.]; Praha, Československá akademie věd 1955 [díl 8.])
Kniha tisíce a jedné noci 2., doplněné vydání (Alf lajla wa lajla; BB [podle kalkutského vydání Macnaghtenova z let 1839-1842 se zřením k tisku búláckému z roku 1279], Praha, Československá akademie věd 1958 [díl 1., 2.]; Praha, Československá akademie věd 1959 [díl 3., 4.]; Praha, Československá akademie věd 1960 [díl 5., 6.]; Praha, Československá akademie věd 1961 [díl 7.]; Praha, Československá akademie věd 1963 [díl 8.])
Tisíc a jedna noc (Alf lajla wa lajla; Praha, Odeon 1973 [díl 1., 2.]; Praha, Odeon 1974 [díl 3., 4.]; Praha, Odeon 1975 [díl 5.])
Z pohádek Šahrazádiných (výbor, Praha, Evropský literární klub 1948; Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1949)
Z vyprávění Šahrazádiných (výbor [z různých arabských vydání a rukopisů], Praha, Odeon 1967)