Štulcová Magdalena

Štulcová Magdalena


* 15. 9. 1948 Praha

překladatelka z němčiny

některé články pod značkou št

Za svobodna Dostalová. Po maturitě na SVVŠ (1967) vystudovala obor dramaturgie na DAMU (abs. 1972). Působila jako dramaturgyně ve VČD v Pardubicích (1972-1973), lektorka v Divadelním ústavu v Praze (1973-1976). V letech 1974-90 pracovala jen nárazově pro DILIA jako lektorka německých textů a překladatelka ve svobodném povolání. Od 1990 redaktorka divadelních textů v DILIA, 1994-2000 vedoucí knihovny DAMU, 2000-2008 specializovaná knihovnice v divadelním a filmovém oddělení Městské knihovny v Praze, 2009-2014 vedla židovskou knihovnu při Lauderově škole. Překladatelské činnosti se věnuje od r. 1982, zejména v oblasti divadelní literatury, současné beletrie a non fiction. Souvisle překládá až od r. 1990. Je autorkou publikace Slovníček rakouských dramatiků, jejichž hry byly přeloženy a publikovány v češtině (1999). Překlady publikuje též v divadelních programech a v časopisech (Literární noviny, Divadelní noviny, revue Prostor aj.).

Ocenění:

*Fritsch, Werner: Enigma Emmy Göring (ČRo Vltava 2010) – ocenění inscenace: Prix Bohemia Radio 2010
*Rakouská „Překladatelská prémie za rok 2011" (Übersetzungsprämie des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, 2011)

 Překlady z němčiny

Divadelní hry (publikované a/nebo uvedené):

Gruber, R. P.: Konečně klid (Endlich Ruhe; D, Praha, DILIA 1982)
Rohkohl, Dieter: Neviditelné zavazadlo (Das unsichtbare Gepäck; D, Praha, DILIA 1983)
Widmer, Urs: Dlouhá noc detektivů (Die lange Nacht der Detektive; D, Praha, DILIA 1984)
Unger, Heinz Rudolf: Polední vyzvánění (Zwölfeläuten; D, Praha, DILIA 1987)
Rote Grütze – kol. autorů: Na tobě mi záleží (Mensch, ich lieb Dich doch; D, Praha, DILIA 1988)
Kusz, Fitzgerald: Nejvyšší čas (Höchste Eisenbahn; D, Praha, DILIA 1990)
Kusz, Fitzgerald: Burning Love (Burning Love; D, Praha, DILIA 1990)
Brückner /Brücknerová/, Christine: Neproslovené promluvy rozhořčených žen (Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen; D, Praha, DILIA 1992; prem. ČRo Vltava, 2010)
Mitterer, Felix: Pan Jedermann (Ein Jedermann; D, Praha, DILIA 1993; prem. VČD Pardubice, 1996)
Mitterer, Felix: Abraham (Abraham; D, Praha, Divadelní ústav 1998)
Mitterer, Felix: Účtování v domě božím (Krach im Hause Gott; D, Praha, Divadelní ústav 1998; prem. Divadlo Kašpar Praha, 1999)
Germano /Germanová/, Susanna: Zaslíbená země (Das gelobte Land; D, Praha, Rakouský kulturní institut 1998)
Kanaan /Kanaanová/, Verena: Drahoušek Anna (Ach, Du liebe Anna; D, Praha, Rakouský kulturní institut 1998; prem. ČRo Vltava, 1999; Divadlo Viola Praha, 1999)
Mitterer, Felix: Smrtelné hry: Smrtelné hříchy; Jana aneb Jak vymyslet národ; Zpověď (Tödliche Sünden; Johanna oder Die Erfindung der Nation; Die Beichte; D, Brno, Větrné mlýny 2008; prem. hry Zpověď: ČRo Vltava, 2005)
Vögel, Stefan: Dobře rozehraná partie (Eine gute Partie; D, prem. Divadlo ABC Praha, 2008; tiskem MD Brno, 2010)
Völcker /Völckerová/, Tine Rahel: Ledňáčci (Die Eisvögel; D, prem. Divadlo v Řeznické, Praha, 2011)
Bärfuss, Lukas: Dvacet tisíc stránek (Zwanzigtausend Seiten; D, prem. divadlo Disk, Praha 2013)

Knihy:

Gies, Martin: Zabou (Zabou; R, Praha, Slovanský dům 2001)
Nestmeyer, Ralf: Paříž (Paris; LF, Praha, Vitalis 2003)
Hillingmeier, Klaus: Londýn (London; LF, Praha, Vitalis 2003)
Galli, Max; Hillingmeier, Klaus: Řím (Rom; LF, Praha, Vitalis 2003)
Martin, Harald: Paul McCartney (Paul McCartney; Ž (LF), Praha, Vitalis 2003)
Pluhar /Pluharová/, Erika: Promiňte, je tohle už konečná? (Verzeihen Sie, ist das hier schon die Endstation?; R, Praha, Lidové noviny 2005)
Jenny /Jennyová/, Zoë: Pokoj posypaný pylem (Das Blütenstaubzimmer; R, Zlín, Archa, 2010)
Winkler, Josef: Až nastane čas (Wenn es soweit ist; Zlín, Archa, 2010)
Amann, Jürg: Dopisy od panenky (Die Briefe der Puppe; Zlín, Archa, 2010)
Winkler, Josef: Roppongi (Roppongi; Zlín, Archa, 2011)
Rabinovici, Doron: Jinde (Andernorts; R, Zlín, Archa, 2011)
Winkler, Josef: Mrtvola slídící ve vlastní rodině (Leichnam, seine Familie belauernd; Zlín, Archa, 2012)
Frisch, Max: Odpověď z ticha (Antwort aus der Stille; P, Zlín, Archa, 2012)
Schalansky, Judith: Žirafí krk (Der Hals der Giraffe; R, Praha, Paseka, 2013)
Winkler, Josef: Sdělovat skutečnost jako by to skutečnost nebyla aneb Zuřivé výbuchy andělů (Die Realität so sagen, als ob sie trotzdem nicht wär oder Die Wutausbrüche der Engel; Zlín, Archa, 2013)
Zumthor, Peter: Atmosféry (Atmosphäre; E, Zlín, Archa, 2013)
Zumthor, Peter: Promýšlet architekturu (Architektur denken; E, Zlín, Archa, 2013)
Frisch, Max: Deník 1966-1971 (Tagebuch 1966-1971; Zlín, Archa 2014)
Frisch, Max: Z berlínského diáře (Aus dem Berliner Journal; Zlín, Archa 2015)
Struhar, Stanislav: Důvěrně známé hvězdy domova (Die vertrauten Sterne der Heimat; Praha, Volvox Globator 2015)
Dutli, Ralph: Poslední cesta Chaima Soutina (Soutines letzte Fahrt; Zlín, Archa 2016)
Struhar, Stanislav: Barvy minulosti (Farben der Vergangenheit; Praha, Volvox Globator 2016)
Dutli, Ralph: Milá olivo (Liebe Olive; Zlín, Archa 2016)

Texty vysílané Českým rozhlasem (pouze nepublikované):

Winter, Béba: Kde domov můj? (Wo ist mein zuhause?; LF (Ž), osudy, ČRo Vltava, 2009)
Petschinka, Eberhard: Santo subito (Santo subito; D, ČRo Vltava, 2009)
Dinev, Dimitre: Nad hlavou světlo (Ein Licht über dem Kopf; P, ČRo Vltava, 2009)
Haslinger, Josef: fiona a ferdinand (fiona und ferdinand; P, ČRo Vltava 2009)
Fritsch, Werner: Enigma Emmy Göring (Enigma Emmy Göring; D, ČRo Vltava 2010)
Mitterer, Felix: Pardál (Der Panther; D, ČRo Vltava 2010; div. prem. Studio Marta Brno, 2011)
Tabori, George: Jak být šťastný a neuštvat se (Wie man glücklich wird, ohne sich zu verausgaben; D, ČRo Vltava 2011)
Janacs, Christoph: Pták ve žlabu (Der Vogel im Rinnstein; P, ČRo Vltava 2011)
Döblin, Alexander: Příběh Franze Biberkopfa (Die Geschichte vom Franz Biberkopf; D, ČRo Vltava 2012)


poslední aktualizace: 20.1.2017