Syrovátka Oldřich

Syrovátka Oldřich* 21. 2. 1911 Hranice na Moravě
† 8. 4. 1977 Praha

nakladatelský redaktor, překladatel z polštiny

Maturoval roku 1929 na reálném gymnáziu v Brně. V letech 1928-39 pracoval jako zeměměřič v Brně, za války byl vězněn. Po roce 1945 působil jako redaktor Rovnosti, od roku 1951 do odchodu do důchodu byl redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy (Albatros) v Praze. V překladech z polštiny se zaměřoval na literaturu pro děti.

Překlady z polštiny

Bahdaj, Adam: Do poločasu 0:1 (Do przerwy 0:1; kniha pro děti, Praha, Albatros 1977)
Kern, Ludwig Jerzy: O bílém slonu (Proszę słonia; dětská literatura, Praha, Albatros 1977)
Kern, Ludwig Jerzy: Podivuhodné příběhy Ferdinanda Nádherného (Ferdynand Wspaniały; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968)
Krüger /Krügerová/, Maria: Apolenka a její oslíček (Apolenka i jej ośiołek; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967)
Ławicki, Jerzy: Pozor! Pozor! (Uważaj! Uważaj!; dětská literatura, Praha, Albatros 1978)
Minkowski, Aleksander: Utíkám před láskou (Ząb Napoleona; R, Praha, Lidové nakladatelství 1978)
Ożogowka /Ożogowská/, Hanna: Děvče + kluk anebo Zmatek nad zmatek (Dziewczyna i chłopak czyli Heca na czternaście fajerek; dětská literatura, Praha, Práce 1974)
Wittlin, Jerzy: Průvodce bezbranného člověka, Průvodce grafomana, průvodce životem rodinným a společenským, průvodce šéfa, průvodce lásky, průvodce nervózních lidí, průvodce petenta (výbor úvah [originály neuvedeny], Praha, Mladá fronta 1974)