Svobodová Dana

Svobodová Dana* 5. 9. 1951 Praha

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z latiny

Po maturitě (1969) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze 2 studovala 1969-74 klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1975 získala titul PhDr. V letech 1975-76 pracovala jako asistentka ve Státní knihovně v Praze, 1976-78 byla stážistkou a 1978-79 knihovnicí v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd v Praze. 1979-90 působila jako asistentka na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, od 1990 je odbornou asistentkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde vyučuje latinu. Překládá z klasické i středověké latiny, především poezii, zdaleka ne vždy dodržujíc zásadu „metrem originálu".

Překlady z latiny

Anonym: Chvála Slunce (B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983)
Anonym: Noční slavnost Venušina (Pervigilium Veneris; B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983)
Anonym: Oceáne! (B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983)
Anonym: Zdoronezdvořák (Antigameratus; B, in: Smích a pláč středověku, Praha, Odeon 1987)
Anonym: Žertovník (Iocalis; B, in: Smích a pláč středověku, Praha, Odeon 1987)
Catullus, Gaius Valerius: Zhořklé polibky (BB; Praha, Československý spisovatel 1980, + další překladatelé, [Dana Svobodová básně z Carmina])
Claudianus, Claudius: Fénix (Fenix; B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983)
Namatianus, Rutilius Claudius: Návrat do Gallie (Iter Gallicum / De reditu suo; B-úryvky, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983)
Nemesianus, Marcus Aurelius Olympius: Eros (Eros; B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983)
Nemesianus, Marcus Aurelius Olympius: Pan (Pan; B, in: Sbohem, starý Říme..., Praha, Československý spisovatel 1983)
Ovidius Naso, Publius: Léky na mor Amora (Remedia amoris; BB, in: Umění milovat a nemilovat, Praha Český spisovatel 1993)
Ovidius Naso, Publius: Paris Heleně / Helena Paridovi (BB z Heroides, in: Velké milostné dvojice starověku, Praha, Československý spisovatel 1979)
Ovidius Naso, Publius: Prostředky k pěstění ženské tváře (Medicamina faciei femin/e/ae; B-fragment, in: O lásce a milování, Praha, Svoboda 1990)
Ovidius Naso, Publius: Umění milovat (Ars amatoria/amandi; BB, in: Umění milovat a nemilovat, Praha Český spisovatel 1993)
Sestra múza. Světská poezie latinského středověku (VB, Praha, Odeon 1990, + další překladatelé)