Svátková Mira

Svátková Mira* 16. 3. 1932 Praha

překladatelka z bulharštiny

Dcera překladatelky Zdenky Hanzové (1908-1958). Po absolutoriu bulharštiny a ruštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracovala 1956-61 jako redaktorka a překladatelka v Ústavu dějin Komunistické strany Československa (podílela se na redakci spisů V. I. Lenina) a 1962-69 v nakladatelství Svoboda. Od roku 1970 do odchodu do důchodu 1989 byla knihovnicí Slovanské knihovny v pražském Klementinu. Překlady povídek bulharských a ruských autorů publikovala i v novinách a časopisech.

Překlady z bulharštiny

Asenov, Dragomir: Křest ohněm (Našijat vzvod; R, Praha, Naše vojsko 1958)
Karaslavov, Georgi: Obyčejní lidé 1 (Obikoveni chora; R, Praha, Naše vojsko 1960, + Zdenka Hanzová)
Karaslavov, Georgi: Obyčejní lidé 2 (Obikoveni chora; R, Praha, Naše vojsko 1960)
Karaslavov, Georgi: Snacha (Snacha; R, Praha, Svoboda 1975, + Zdenka Hanzová, [Mira Svátková podstatně přepracovala])
Stránky o hrdinství (Stranici za podviga; VP, VN, Praha, Lidové nakladatelství 1976, + Hana Reinerová [1 novela])
Vežinov, Pavel: Druhá rota (Vtora rota; N, in: Druhá rota / Hvězdy nad námi, Praha, Naše vojsko 1979)
Vežinov, Pavel: Hvězdy nad námi (Zvezdite nad nas; N, in: Druhá rota / Hvězdy nad námi, Praha, Naše vojsko 1979)
Chadžinikolov Veselin: Životopis Georgiho Dimitrova (Georgi Dimitrov. Biografičen očerk; LF, Praha, Svoboda, 1973, + Petr Panev)