Šup Josef

Šup Josef* 24. 8. 1910 Uhelná Příbram (u Chotěboře)
† 11. 7. 1980 Praha

redaktor a pedagog, překladatel z francouzštiny

Vystudoval romanistiku a literární komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr.). V letech 1938-45 působil jako redaktor v nakladatelství Vilímek a v Evropském literárním klubu. Tehdy také navázal četné osobní kontakty s českou literární a výtvarnou avantgardou (K. Biebl, J. Seifert, F. Halas, V. Vančura, V. Lacina, J. Tichý). Po konci druhé světové války vstoupil do diplomatických služeb, 1946-48 byl kulturním atašé v Ženevě, 1948-52 tiskovým atašé v Paříži. V letech 1948-50 pracoval jako dělník v kladenské Poldi. Roku 1955 se vrátil k redaktorské práci a začal pracovat ve Státním nakladatelství politické literatury, později se stal ředitelem pražské Jazykové školy a profesorem na Univerzitě 17. listopadu. Jeho bohatá lektorská činnost pro přední česká nakladatelství (Odeon, Československý spisovatel) se zaměřila na francouzskou literaturu, stejně jako jeho činnost překladatelská, při níž spolupracoval vesměs s manželkou Marií Šupovou (*1921). Je též autorem četných doslovů k překladům francouzské beletrie.

Překlady z francouzštiny

Boulle, Pierre: Most přes řeku Kwai (Le pont de la rivière Kwai; R, Praha, Naše vojsko 1964)
Boulle, Pierre: Řemeslo urozených (Un métier de seigneur; R, Praha, Naše vojsko 1968, + Marie Šupová)
Clavel, Bernard: Čas vlků (La saison des loups; R, Praha, Československý spisovatel 1980)
Clavel, Bernard: Noc bloudění (Le Voyage du père; R, Praha, Svoboda 1970, + Marie Šupová)
Clavel, Bernard: Plody zimy (Les fruits de l'hiver; R, Praha, Československý spisovatel 1972, + Marie Šupová)
Maurois, André: Sólo pro klavír (Pour piano seul; PP, Praha, Československý spisovatel 1978)
Roblès, Emmanuel: Italské jaro (Un printemps d'Italie; R, Praha, Československý spisovatel 1976, + Marie Šupová)
Roblès, Emmanuel: Sirény (Les sirènes; s Marií Šupovou, R, Praha, Československý spisovatel 1981)
Rouart, Jean-Marie: Chráněnec pana ministra (Les Feux du pouvoir; R, Praha, Československý spisovatel 1981)
Simenon, Georges: Maigret slaměným vdovcem (Maigret en meublé; R, Praha, Československý spisovatel 1975, + Marie Šupová)
Simenon, Georges: Případ Cecílie a Případ v hotelu Majestic (Maigret revient... Cécile est morte; R, Praha, Naše vojsko 1967, + Ladislav Jehlička)