Stříbrný Zdeněk

Stříbrný Zdeněk


* 1. 10. 1922 Bystřice pod Hostýnem

literární vědec, anglista, překladatel z angličtiny

Maturoval roku 1941 na reálném gymnáziu Brandýse nad Labem. V letech 1945-49 studoval anglistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1951 získal titul PhDr. Roku 1958 absolvoval postgraduální studium ve Stratfordu nad Avonou, 1963 a 1964 grantové studium ve Folgerově shakespearovské knihovně ve Washingtonu. V letech 1952-61 byl vědeckým pracovníkem kabinetu pro moderní filologii Československé akademie věd, 1961-69 vedl katedru anglistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; roku 1965 získal vědeckou hodnost DrSc. V letech 1970-88 byl vědeckým pracovníkem Laboratoře algebraické lingvistiky a Výpočetního centra při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, pro jejich interní potřebu překládal odbornou literaturu. Roku 1990 se vrátil jako profesor na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a stal se vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd. Jako hostující profesor přednášel na zahraničních univerzitách (1966-67, 1983 a 1988 Kalifornská univerzita v Los Angeles, 1967 Arizonská univerzita v Tusconu, 1979 Univerzita v Greifswaldu, 1994 Univerzita v Kostnici), 1989-90 byl hostujícím badatelem na St. Johns College v Oxfordu. Svůj vědecký zájem soustředil zejména na osobnost a dílo W. Shakespeara a jeho dobu (knihy Shakespearovy historické hry, 1959; Shakespeare - Portrét, 1964, Shakespearovi předchůdci, 1965), od 1955 byl editorem 3. úplného vydání děl W. Shakespeara v Knihovně klasiků nakladatelství Odeon. Napsal dvousvazkové Dějiny anglické literatury (1987) a knihu Shakespeare and Eastern Europe (Oxford 2000), je autorem asi 200 studií a článků v českém i zahraničním odborném tisku. V překladech z angličtiny se zaměřuje především na odbornou literaturu. Manželka Mariana Stříbrná (*1928) překládá z angličtiny a řečtiny.

Překlady z angličtiny

Craig, Hardin: Literatura anglické renesance 1485-1660 (A History of English Literature [Part II, The Literature of the English Renaissance, 1485-1660]; LF, in: Dějiny anglické literatury 1, Praha, SNKLU 1963)
Vančura, Zdeněk: Větrná hůrka a její kameny (The Stones of Wuthering Heights; E, in: Pohledny na anglickou a americkou literaturu, Praha, Odeon 1983)
Whitman, Walt: Zpívám o sobě (VB, Praha, Československý spisovatel 1983, + Ivan Skála [přebásnil], [Zdeněk Stříbrný a Mariana Stříbrná jazyková polupráce])
Willetts, R. F.: Úvod ([bez názvu] LF, in: Moderní anglická poezie, Praha, Mladá fronta 1964)