Štěpková Jarmila

Štěpková Jarmila


* 7. 1. 1926 Praha
† 12. 10. 1997 Praha

arabistka, islamistka, numismatička, překladatelka z arabštiny

Od roku 1945 studovala arabistiku a islamistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1952 získala doktorát v oboru semitské filologie (arabistiky) a orientální historie. V letech 1953-57 působila jako vědecká aspirantka v numismatickém oddělení Národního muzea. Roku 1958 obhájila kandidátskou práci a získala hodnost CSc. V letech 1957-62 pracovala v numismatickém oddělení Národního muzea v oboru orientálních mincí, 1962-89 byla kurátorkou numismatické sbírky Náprstkova muzea.

Překlady z arabštiny

Ibn Síná: Kniha definic (Praha, Nakladatelství politické literatury 1954)