Štěpánek František

Štěpánek František* 1. 10. 1891 Praha

(???)

překladatel z francouzštiny a němčiny

(Povoláním inženýr, publikoval práce z oborů chemie a radioamatérství, ale i uměleckou prózu. Překládal z francouzštiny, němčiny a angličtiny. Překlady vydával pod svým vlastním jménem a pod pseudonymem Oliva Jílovská. Většina překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.)

Překlady z francouzštiny

Leblanc, Maurice: Obálka s rudou pečetí (R, Ostrava, Blesk 1992)
Leroux, Gaston: Chemikovo tajemství (R, Ostrava, Blesk 1992)
Leroux, Gaston: Muž, který se navrací z dáli (R, Ostrava, Blesk 1992)