Steklačová Růženaredaktorka, překladatelka z francouzštinyRozená Babická. Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze-Holešovicíchstudovala obor čeština-francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala1971. V letech

Steklačová Růžena


* 7. 10. 1945 Praha

redaktorka, překladatelka z francouzštiny

Rozená Babická. Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze-Holešovicích studovala obor čeština-francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala 1971. V letech 1970-76 pracovala v redakci časopisu Ohníček a ve vydavatelství Mladá fronta, kde pak působila až do roku 1993 v překladové redakci. Své četné překlady publikuje jednak v časopisech (Ohníček, Sešity pro mladou literaturu), jednak knižně (nakladatelství Mladá fronta, Odeon, Albatros, ETC, Tichá Byzanc).

Překlady z francouzštiny

Bouvier, Nicolas: Japonská kronika (Chronique japonaise; cestopis, Praha, Tichá Byzanc 1996)
Castelot, André: Krásné a tragické lásky v dějinách (Belles et tragiques amours de l'Histoire; LF, Praha, Mladá fronta 1993)
Coatmeur, Jena-François: Půlnoční sirény (Les sirènes de minuit; R, Praha, Mladá fronta 1981)
Fallet, René: Zelňačka (La soupe aux choux; R, Praha, Mladá fronta 1985; Brno, Jota 1995)
Garnerau, Louis: Patnáctiletý korzár (Un corsaire de quinze ans; P, Praha, Albatros 1985)
Mac Orlan, Pierre: Zpěv lodní posádky (Le Chant de l'Équipage; R, in: Nábřeží mlh; Praha, Odeon 1983)
Noli, Jean: Edith Piaf (Piaf secrète; LF [biografie], Praha, ETC 1996)
Verne, Jules: Paříž ve 20. století (Paris au XXe siècle; R, Praha, Tichá Byzanc 1995)
Yourcenar, Marguerite: Jak voda, která plyne (Comme l'eau qui coule; PP, Praha, Mladá fronta 1989)