Solperová Jana

Solperová Jana* 11. 2. 1940 Praha

překladatelka z angličtiny

Rozená Jozová. Po maturitě (1957) na jedenáctileté střední škole v Praze 2 studovala 1957-62 obor angličtina - čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1981 získala titul PhDr. 1962-77 působila jako redaktorka v nakladatelství Artia, 1992-97 pracovala jako tlumočnice. Od 1997 se věnuje překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládá z angličtiny, zaměřuje se na díla z oblasti výtvarného umění.

Překlady z angličtiny

Amsoneit, Wolfgang: Současní evropští architekti (Taschen: Contemporary European Architects, Volume I; Praha, Slovart 1996)
Ash, Russell: Impresionisté (The Impressionists; Praha, Aventinum 1993)
Ciaga, Graziella Leyla: Katedrály (Cathedrals and Basilicas; Praha, Slovart 2006)
Cole /Coleová/, Alison: Perspektiva (Eyewitness Art - Perspective; Bratislava, Perfekt 1995)
Dickins /Dickinsová/, Rosie; Griffith/Griffithová/, Mary: Poznáváme umění (The Usborne Introduction to Art – In Association with the National Gallery, London. Internet-linked; Bratislava, Perfekt 2004)
Fagan, Brian M.: Sedmdesát velkých vynálezů starověku (The Seventy Great Inventions of the Ancient World, Praha, Slovart 2005)
Harper /Harperová/, Kerryn: Zařizujeme si byt. Praktický průvodce bytovými styly (Home, A Practical Style Guide; Bratislava, Perfekt 2004)
Jacobs /Jacobsová/, Jane: Smrt a život amerických velkoměst (The Death and Life of Great American Cities; Praha, Odeon 1961)
Kidson, Peter: Románské a gotické umění (Landmarks of the World's Art: The Medieval World; Praha, Artia 1973)
Kolektiv autorů: Nejzajímavější ostrovy světa (Top Islands of the World; úvod William Gray; Praha, Slovart 2007)
Parkyn, Neil: Sedmdesát divů světové architektury a stavitelství. Úžasné stavby a příběh jejich vzniku (The Seventy Architectural Wonders of Our World. Amazing Structures and How They Were Built; Praha, Slovart 2003)
Perino, Angía Sassi; Faraggiana, Giorgio: Mosty (Bridges, Praha, Slovart 2007)
Lucie-Smith, Edward: Art Today - Současné světové umění (Art Today; Praha, Slovart 1996)
Raeburn, Michael a kolektiv: Dějiny architektury (Architecture of the Western World; Praha, Odeon 1993)
Sparke /Sparkeová/, Penny: Století designu (A Century of Design; Praha, Slovart 1999)
Welton /Weltonová/, Jude: Impresionismus (Eyewitness Art - Impressionism; Bratislava, Perfekt 1996)
Westgate /Westgateová/, Alice: Kouzlo útulného domova (Bratislava, Perfekt 2001)

 

poslední aktualizace: 1.11.2007