Slabý Rudolf Jan

Slabý Rudolf Jan* 25. 1. 1885 Černožice u Hradce Králové
† 2. 7. 1957 Praha

pedagog, polyglot, lexikograf, překladatel z katalánštiny a španělštiny

Po studiích moderní filologie na Karlově a německé univerzitě v Praze a Filozofické fakultě univerzity v Berlíně vyučoval od 1909 na Českoslovanské obchodní akademii v Praze, od 1912 byl dopisovatelem španělského tisku o slovanské problematice. Začátek první světové války ho zastihl ve Španělsku. Usadil se jako učitel řečí a hudby v Barceloně, později si tam otevřel obchodní a jazykovou školu spojenou s technickou a literární překladatelskou kanceláří. Po absolvování barcelonské konzervatoře působil několik let jako hudebník v barcelonských divadlech a orchestrech a  překládal ze skandinávských, slovanských a české literatury (S. Čech, K. J. Erben, I. Hermann, A. Jirásek, J. S. Machar, B. Němcová, J. Neruda, K. Sabina, K. Světlá, J. Vrchlický, J. Zeyer a další) do španělštiny, Babičku B. Němcové přeložil do katalánštiny (L'àvia; Barcelona, Editorial Catalana, 1924). Jeho katalánské překlady ruských autorů, např. A. S. Puškina, se vydávají prakticky dodnes (např. Novelles i contes, Barcelona, Edicions 62 1981; Dubrovski, Barcelona, Pòrtic 1988). Od roku 1921 přednášel srovnávací mluvnici slovanských jazyků a dějiny slovanských literatur na univerzitě v Barceloně, spolupracoval s Enciclopedia Espasa a překládal libreta českých a ruských oper a odborné práce do španělštiny. V roce 1926 se vrátil do vlasti, do roku 1948 vyučoval na Českoslovanské obchodní akademii v Praze, v letech 1927-39 a 1945-48 byl prvním lektorem katalánského jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v posledních letech před smrtí vyučoval španělštinu a portugalštinu v Českoslovenaké obchodní komoře. Roku 1932 byl zvolen dopisujícím členem Španělské královské akademie jazyka, později dopisujícím členem argentinské Akademie v Buenos Aires a baskické v Bilbau. Jeho hlavním lexikografickým dílem je Diccionario general y técnico de las lenguas española y alemana, vydaný 1924 v nakladatelství B. Tauchnitz v Lipsku, a po dobrozdání madridské Akademie jako proslulý Wörterbuch der spanisches und deutschen Sprache I. (1932), k němuž 1937 profesor Hamburské univerzity a ředitel tamního Iberoamerikanistického institutu Rudolf Grossmann připravil německo-španělský protějšek. Kromě toho vydal 1929 v Barceloně španělsko-anglický a anglicko-španělský příruční slovník, v Čechách u Kvasničky a Hampla Španělsko-český a česko-španělský slovník, nedokončen zůstal Česko-rusko-španělsko-francouzsko-německo-anglický slovník o 12 000 heslech, navazující na Pětijazyčný slovník obchodní korespondence, který vydal 1936 u O. Petra v Praze. Je autorem knih Checoeslovaquia (s předmluvou Karla Čapka, Praha, Orbis 1932; Madrid 1933) a Čech ve Španělsku a Španělské Americe (1937), hesel o katalánském jazyce a literatuře v Dodatcích k Ottovu slovníku naučnému a dalších děl. Většina překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z katalánštiny

Gual, Adrià: Zlomené srdce (Misteri de dolor; D, Praha 1910) - přel. R. J. Slabý
Guimerà, Àngel: Mladá královna (La reina jove; D, Praha 1911) - přel. R. J. Slabý

Překlady ze španělštiny

Cervantes Saavedra, Miguel de: Rohánek a Stříhánek (Rinconete y Cortadillo; N, Praha, V Čechák 1934)
Espina /Espinaová/, Concha: Čekala jsem na tebe (La esfinge maragata; R, Praha, Vyšehrad 1942)
Gómez de la Serna, Ramón: Torero (El torero Caracho; R, Praha, ? 1923, + V. Jiřina; jako Torero Caracho Praha, Aventinum 1931, + V. Jiřina)