Škvorecký Josef

Škvorecký Josef* 27. 9. 1924 Náchod

spisovatel, nakladatel, překladatel z angličtiny

Po maturitě (1943) na reálném gymnáziu v Náchodě byl nasazen na práci jako pomocný dělník v Náchodě a Novém Městě nad Metují. 1945 začal studovat na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, ale po prvním semestru přestoupil na Filozofickou fakultu, kde studoval angličtinu a filozofii, 1949 absolvoval, 1951 získal titul PhDr. Vyučoval na středních školách v Broumově a v Polici nad Metují, 1950-51 češtinu a sociální vědy na Vyšší sociální škole v Hořicích v Podkrkonoší. 1953-63 působil ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU) v Praze; nejprve pracoval v angloamerické redakci, 1956 se stal redaktorem a 1957 zástupcem šéfredaktora dvouměsíčníku Světová literatura, 1959 se vrátil do angloamerického oddělení. Od 1963 se věnoval literární činnosti ve svobodném povolání. 1969 odjel pracovně do USA (přednášel na Cornell University v Ithace a absolvoval stipendijní pobyt v Berkeley) a rozhodl se zůstat v zahraničí; žije v kanadském Torontu. 1969 začal přednášet na Toronto University, kde byl 1971 jmenován mimořádným a 1975 řádným profesorem, od 1972 vyučoval na Graduate Centre for Study of Drama torontské univerzity; 1990 odešel do důchodu. Od poloviny 70. let pohostinsky přednášel na dalších univerzitách Severní Ameriky. S manželkou, spisovatelkou Zdenou Salivarovou založili 1971 v Torontu nakladatelství Sixty-Eight Publishers; vydávali české exilové autory a díla v Československu zakázaná; spisovatel zde publikoval i vlastní tvorbu. Psal romány (Lvíče, 1969; Mirákl, Toronto 1972, Praha 1991; Příběh inženýra lidských duší, Toronto 1977, Praha 1992; Nevěsta z Texasu, Toronto 1992, Praha 1993), novely a povídky (soubor povídek z 1947-67 Hořkej svět, 1969), lyrizované prózy (Legenda Emöke, 1963), detektivní příběhy (povídky Smutek poručíka Borůvky, 1966; Hříchy pro pátera Knoxe, Toronto 1973, Praha 1991; romány Konec poručíka Borůvky, Toronto 1975, Praha 1992; Návrat poručíka Borůvky, Toronto 1981, Praha 1993), o A. Dvořákovi životopisnou knihu Scherzo capriccioso (Toronto 1984, Praha 1991). Autobiograficky pojatá postava Danyho Smiřického volně spojuje romány Prima sezona (Toronto 1975, Praha 1990), Zbabělci (1958, přepracované 1964), Tankový prapor (Toronto 1971, Praha 1990, přepracované 1998), Dvě vraždy v mém dvojím životě (1996) a některé povídky (Konec nylonového věku, 1967, Povídky tenorsaxofonisty, Toronto 1993); ve vzpomínkové knize Samožerbuch (Toronto 1977, Praha 1991) vylíčili se Z. Salivarovou historii svého torontského nakladatelství. V 50. a 60. letech patřil k předním českým znalcům angloamerické literatury, řadu děl komentoval v předmluvách a doslovech, medailony a eseji přispíval do mnoha českých periodik, překlady a recenze s ukázkami publikoval hlavně v revui Světová literatura. Po 1970 vycházely jeho práce v samizdatu, exilových časopisech a severoamerických periodikách, předmluvami, poznámkami či doslovy doprovázel knihy svého nakladatelství, 1973-90 pravidelně recenzoval v českém vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky novou beletrii i politickou literaturu vydanou v angličtině. Od 1990 jeho texty opět otiskují i česká periodika (Iluminace, Kritický sborník, Lidové noviny, Literární noviny, Respekt, Revolver Revue); 1990 se přihlásil ke spoluautorství detektivek Vražda pro štěstí (1962), Vražda se zárukou (1964), Vražda v zastoupení (1967), povídky pro děti Táňa a dva pistolníci (1965) a k autorství překladu díla W. Millera Prezydent Krokadýlů, vydané pod jménem J. Zábrany. Souborné vydání Spisů J. Škvoreckého vychází v Praze od 1991. Překládal angloamerickou prózu.

Překlady z angličtiny

Americká lidová poezie (VB, Praha, SNKLU 1961, + E. F. Burian, Lubomír Dorůžka, Jiřina Hauková, Josef Hiršal, Jiří Joran, Zbyněk Kožnar, Stanislav Mareš, Jan Rychlík, Jiří Valja, František Vrba, Jan Zábrana)
Blues (VB, Světová literatura, 1/1957, + Jiřina Hauková, J. C., Lubomír Dorůžka, Stanislav Mareš
Bradbury, Ray (Douglas): 451 stupňů Fahrenheita (Fahrenheit 451; R, Světová literatura, 1, 2/1956, + Jarmila Emmerová; Praha, Svobodné slovo 1957, + Jarmila Emmerová; Praha, Svoboda 1970, + Jarmila Emmerová; Praha, Odeon 1978, + Jarmila Emmerová [Josef Škvorecký neuveden])
Bradbury, Ray (Douglas): Kaleidoskop (VP, Praha, Odeon 1989, + Pavel Dominik, Jiří Hanuš, Jiří Janda, Tomáš Korbař, Stanislava Pošustová, Alžběta Rejchrtová, Radoslav Nenadál, František Vrba, /Josef Škvorecký neuveden/)
Černošská poesie (VB, Praha, Naše vojsko 1958, + další překladatelé)
Faulkner, William (Cuthbert): Báj (A Fable; R, Praha SNKLU 1961, + Lubomír Dorůžka)
Hammett, (Samuel) Dashiell: Skleněný klíč (Glass Key; R, Praha, Mladá fronta 1963; Praha, Svoboda 1992)
Hemingway, Ernest (Miller): Sbohem, armádo! (A Farewell to Arms; R, Praha, SNKLHU 1958; Praha, SNKLU 1965; Praha, Knižní klub 1999, + Lubomír Dorůžka)
Hughes, (James) Langston: Malér s anděly (Trouble with the Angels; P, Host do domu, 12/1955, + Jarmila Emmerová)
Hughes, (James) Langston - DeCarava, Roy: Sladká mucholapka života (The Sweet Flypaper of Life; E, Světová literatura, 5/1958)
Chandler, Raymond (Thornton): Dáma v jezeře (The Lady in the Lake; R, Praha, Mladá fronta 1965; Praha, Mladá fronta 1967; Praha, Mladá fronta 1992; Praha, Riopress 2000)
James, Henry: Listiny Aspernovy (The Aspern Papers; R, Praha, Československý spisovatel 1958, + Lubomír Dorůžka; Olomouc, Votobia 1996, + Lubomír Dorůžka)
Lewis, (Harry) Sinclair: Babbitt (Babbitt; R, Praha, SNKLU 1962; Praha, Odeon 1966)
Lewis, (Harry) Sinclair: Dopis komisi pro udělování Pulitzerovy ceny (Letter to the Pulitzer Prize Committee; E, in: Hal mluví o literatuře, Světová literatura, 5/1956)
McKelway, St. Clair: Ruka v škrtu (Hand in Nub; P, in: Marsyas U.S.A., Světová literatura, 3/1958)
Miller, Warren: Prezydent Krokadýlů (The Cool World; R, Praha, SNKLU 1963; Praha, Odeon 1990, jako Jan Zábrana)
Morris, William: Beat a jazzbeat (Beat and Jazzbeat; B, in: Jazzová inspirace, Praha, Odeon 1966)
Navrátilová, Martina - Vescey, George: Já jsem já (Martina; LF, Toronto, Sixty-Eight Publishers 1985)
Pátá roční doba. Antologie americké radikální poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1959, + Jan Zábrana, Josef Škvorecký neuveden)
Styron, William: Dlouhý pochod (The Long March; R, Praha, SNKLHU 1965)