Skoumalová Hana

Skoumalová Hana* 23. 7. 1903 Český Brod
† 18. 10. 1999 Praha

překladatelka z angličtiny

Po maturitě (roku 1922) na gymnáziu Minerva v Praze studovala v letech 1923-28 obor anglistika - bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1924-26 pobývala na základě stipendia na Vassar College v USA. V letech 1929-32 působila jako středoškolská profesorka češtiny a angličtiny na gymnáziích v Ostravě a Praze. Překládala z angličtiny, na překladu některých děl spolupracovala se svým manželem, kritikem a překladatelem Aloysem Skoumalem (1904-1988). Dcera Ludmila Hanzlíková (*1942) překládá z angličtiny, syn Jan Skoumal (1932-2000) byl překladatelem z angličtiny a jidiš.

Překlady z angličtiny

Beckford, William: Vathek (Vathek; P, Praha, ............. 1978)
Bowen /Bowenová/, Elizabeth: Schody zarostlé břečtanem (VP, Praha, Odeon 1972)
Bromfield, Louis (Brucker): Dvacet čtyři hodiny (Twenty-Four Hours; R [2 díly], Praha, Sfinx 1932 a 1936, + Aloys Skoumal; Praha, Sfinx 1941 a 1946, + Aloys Skoumal)
Buck /Bucková/, Pearl S(ydenstricker): Východ a západ (East Wind West Wind; R, Praha, A. Škeřík 1936)
Butler, Samuel: Cesta všelikého těla (The Way of All Flesh; Praha, SNKLHU 1957)
Carroll, Lewis: Alenka v kraji divů a Za zrcadlem (Alice´s Adventures in Wonderland / Through the Looking-Glass nad What Alice Found There; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961, + Aloys Skoumal; Praha, Albatros 1970, + Aloys Skoumal; Praha, Albatros ....., + Aloys Skoumal; dvojjazyčné vydání Praha, Polyglot 1994, + Aloys Skoumal)
Dreiser, Theodore (Herman Albert): Ztracená Phoebe (The Lost Phoebe; P, in: Třicet podob lásky, Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Forster, Edward Morgan: Rodinné sídlo (Howards End; R, Praha, Odeon 1981)
Hardy, Thomas: Lesáci (The Woodlanders; ..., Praha, Svoboda 1975, + Aloys Skoumal)
Hersey, John (Richard): Kupec dětí (The Child Buyer; R, Praha, Československý spisovatel 1962)
James, Henry: Co všechno věděla Maisie (What Maisie Knew; R, Praha, Odeon 1971)
Kipling, Rudyard: Knihy džunglí (The Jungle Book / The Second Jungle Book; PP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968, + Aloys Skoumal; Praha, Albatros 1974, + Aloys Skoumal)
Kipling, Rudyard: Mauglí (The Jungle Book / The Second Jungle Book; PP, Praha, Polyglot, + Aloys Skoumal)
Lawrence, David Herbert: Panna a cikán a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1966)
Mansfield /Mansfieldová/, Katherine: Zahradní slavnost (Garden Party and Other Tales; Praha, Vyšehrad 1952, + Aloys Skoumal)
Milne, Alan Alexander: Medvídek Pú (Winnie the Pooh, The House at the Pooh Corner; Praha, Vyšehrad 1949; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958)
Orel z pobřeží (VP, Praha, Albatros 1969, + Aloys Skoumal)
Radcliff /Radcliffová/, Ann: Sicilský román (A Sicilian Romance; R, Praha, in: Sicilský román / Otrantský zámek / Starý anglický baron, Praha, Odeon 1970)
Scott, Walter: Waverley aneb Před šedesáti roky (Waverley or, Tis Sixty Years Since; R, Praha, SNKLU 1962)
Stein /Steinová/, Gertrude: Hodná Anna (The Good Anna; R, Praha, Československý spisovatel 1960; in: Tři životy. Praha, SNKLHU 1961)
Stein /Steinová/, Gertrude: Melankta (Melanctha; R, in: Tři životy, Praha, SNKLHU 1961)
Stein /Steinová/, Gertrude: Mírná Lena (The Gentle Lena; R, in: Tři životy, Praha, SNKLHU 1961)
Steinbeck, John (Ernst): Ryzáček (The Red Pony; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962, + Aloys Skoumal; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966, + Aloys Skoumal)
Woolf /Woolfová/, Virginia: Mezi akty (Between the Acts; D, Praha, Odoen 1968)