Sekal Zbyněk

Sekal Zbyněk* 12. 7. 1923 Praha
† 24. 2. 1998 Wien (Vídeň, Rakousko)

malíř a sochař, překladatel z němčiny

V letech 1945-50 vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ve 40. a 50. letech se věnoval hlavně malířské tvorbě, která byla po vlivem surrealismu, na přelomu 50. a 60. let se přiklonil k sochařské práci a zařadil se mezi přední tvůrce české strukturální abstrakce. Od 1970 žil v Rakousku, žil a pracoval ve Vídni. Byl činný i literárně a překladatelsky. V osobitých deníkových záznamech zachytil názory na výtvarnou tvorbu. Překládal z němčiny texty filozofického zaměření (dílo L. Feuerbacha) i beletrii.

Překlady z němčiny

Bartel, Walter: Karel Liebknecht proti Kruppovi (Karl Liebknecht gegen Krupp; LF, Praha, Rovnost 1952)
Clausewitz, Carl von: O válce (Vom Kriege; LF, Brno, Bonus A 1996)
Feuerbach, Ludwig: Podstata křestanství (Das Wesen des Christenthums; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1954)
Feuerbach, Ludwig: Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce (Sämtliche Werke; LF, Praha, Nakladatelství ČSAV 1959)
Grabbe, Christian Dietrich: Don Juan a Faust (Don Juan und Faust; in: Don Juan a Faust / Žert, satira a ironie, Praha, SNKLHU 1958)
Grabbe, Christian Dietrich: Žert, satira a ironie (Scherz, Satire, Ironie und tiefe Bedeutung; in: Don Juan a Faust / Žert, satira a ironie, Praha, SNKLHU 1958)
Kafka, Franz: Proměna (Die Verwandlung; R, Praha, SNKLU 1963; Praha, Primus 1990)
Mann, Thomas: Novely (VN, Praha, SNKLU 1965, + Pavel Eisner, Dagmar Eisnerová, Jitka Fučíková)
Weiss, Peter: Stín vozkova těla (Der Schatten des Körpers des Kutschers; ..., Praha, Odeon 1966)