Schwarz Josef

Schwarz Josef* 16. 6. 1915 Praha

rozhlasový režisér a herec, překladatel z angličtiny

Občanské příjmení Schwarz uvádí jako překladatel, pseudonym Červinka jako rozhlasový režisér a herec. Studoval na gymnáziu a na německé obchodní škole, 1935-37 byl zaměstnán jako korespondent u firmy Philips. Studium na dramatickém oddělení státní konzervatoře kvůli okupaci nedokončil a 1939 odešel do zahraničí. Do 1941 pracoval v Londýně jako svářeč, 1941-45 působil jako hlasatel, redaktor a překladatel československého vysílání BBC v Londýně. Rok pobýval na léčení ve Švýcarsku, 1946 se vrátil do Československa. Od 1947 byl téměř čtyři desetiletí režisérem Československého rozhlasu v Praze, po odchodu do důchodu (1976) spolupracuje s rozhlasem externě. Podílel se na několika stovkách rozhlasových her a literárních pořadů - jako režisér, interpret a překladatel i autorsky. Překládá z angličtiny a okrajově z němčiny. Z angličtiny přeložil více než 50 titulů beletrie a divadelních a rohlasových her. Významných je hlavně pět výborů z díla E. A. Poea, které rovněž sestavil, a prózy W. Saroyana.

Překlady z angličtiny

Amerika se směje (VP, Praha, Československý spisovatel 1958, + další překladatelé)
Amis, Kingsley: Tlustý Angličan (One Fat Englishman; R, Praha, Odeon 1968; Praha, Ivo Železný 1997)
Blair, Clay: Země Pentagon (Pentagon Country; Praha, Naše vojsko 1979)
Brett, Simon: Mrtvá strana mikrofonu (The Dead Side of a Mike; R, in: 3x v roli detektiva Charles Parios, Praha, Odeon 1985)
Cooper, Giles: Nepříjemná ústřice (A Disagreeable Oyster; RH, Československý rozhlas 1968)
Cooper, Giles: Předmět (The Object; RH, Československý rozhlas 1966)
Dale, Norman: Nebezpečný poklad (Dangerous Treasure; R, Praha, Práce 1947)
Farquhar, George: Galantní lest (The BeauxStratagem; D, premiéra Praha, Komorní divadlo 1974)
Faulkner, William (Cuthbert): Nepřemožení (The Unvanquished; R, Praha, Naše vojsko 1958)
Faulkner, William (Cuthbert): Povídky Williama Faulknera (VP, Světová literatura, 3/1956)
Faulkner, William (Cuthbert): Růže pro Emílii (VP, Praha, SNKLHU 1958 + Zdeněk Urbánek)
Faulkner, William (Cuthbert): Srpnové světlo (Light in August; R, Praha, Odeon 1973)
Foote, Shelby: Milování ve vyprahlém čase (Love In a Dry Season; R, Praha, Odeon 1976)
Forster, Edward Morgan: Cesta do Indie (A Passage to India; R, Praha, Odeon 1974)
Forster, Edward Morgan: Kam se bojí vkročit andělé (Where Angels Fear to Tread; R, Praha, Odeon 1987)
Garnet, David: Člověk v zoologické zahradě (A Man in the Zoo; N, in: Dáma v lišku / Člověk v zoologické zahradě, Praha, Odeon 1969)
Garnet, David: Dáma v lišku (Lady into Fox; N, in: Dáma v lišku / Člověk v zoologické zahradě, Praha, Odeon 1969)
Giles /Gilesová/, Barbara: Útlý keř (The Gentle Bush; R, Praha, SNKLU 1962)
Chandler, Raymond (Thornton): Loučení s Lennoxem (The Long Good-Bye; R, in: 3x Phil Marlowe, Praha, Odeon 1967; Praha, Odeon 1978; Praha, Delfín 1998)
Chandler, Raymond (Thornton): Sbohem miláčku... (Farewell, My Lovely; R, in: 3x Phil Marlowe, Praha, Odeon 1978)
James /Jamesová/, Phyllis Dorothy: Povolání pro ženu nevhodné (An Unsuitable Job for a Woman; R, in: 3x Adam Dalgliesh, Praha, Odeon 1986)
James /Jamesová/, Phyllis Dorothy: Smrt kriminalisty (Death of an Expert Witness; R, Praha, Odeon 1982)
Komu se to dostane do rukou. Podivuhodné příběhy z Ameriky 19. století (VP, Praha, Odeon 1992, + další překladatelé)
Macken, Walter: Mlčící lid (The Silent People; R, Praha, Svoboda 1975, [Josef Schwarz = Zdeněk Urbánek])
O´Casey, Sean: Jen jeho stín (Shadow of a Gunman; D, premiéra Praha, Divadlo 5. května 1948)
O´Casey, Sean: Juno a páv (Juno and the Peacock; D, premiéra Praha, Realistické divadlo 1947)
O´Neill, Eugene: Cesta dlouhým dnem do noci (Long Days Journey Into night; D, Praha, Odeon 1988, [Josef Schwarz = Zdeněk Urbánek])
Poe, Edgar Allan: Černý kocour a jiné povídky (VP, Praha, Mladá fronta 1988)
Poe, Edgar Allan: Jáma a kyvadlo a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1975; Praha, Odeon 1978; Praha, Odeon 1987; Praha, Odeon 1987)
Poe, Edgar Allan: Maska červené smrti (VP, Praha, Hynek [1996])
Poe, Edgar Allan: Předčasný pohřeb a jiné povídky (VP, Praha, Mladá fronta 1970)
Poe, Edgar Allan: Příběhy Artura Gordona Pyma z Nantucketu (The Narrative of Arthur Gordon Pym; R, in: Zrádné srdce, Praha, Naše vojsko 1959; samostatně jako Příběhy Artura Gordona Pyma, Praha, SNKLHU 1959; samostatně jako Příběhy Artura Gordona Pyma, Praha, Ivo Železný 1992; samostatně jako Příběhy Artura Gordona Pyma, Brno, Jota 1995)
Poe, Edgar Allan: Rukopis nalezený v láhvi (MS. Found in a Bottle; P, Praha, Aulos 1995)
Poe, Edgar Allan: Vraždy v ulici Morgue a jiné povídky (VP, Praha, Mladá fronta 1964; Praha, Mladá fronta 1969)
Poe, Edgar Allan: Zlatý skarabeus (VP, Praha, Albatros 1979)
Poe, Edgar Allan: Zrádné srdce (VB, VP, Praha, Naše vojsko 1959, + další překladatelé)
Quentin, Patrick: Mé dvě ženy (The Man with two Wives; R, Praha, Mladá fronta 1977)
Saroyan, William: Bláznivost v rodině (Mandness in the Family; PP, Praha, Argo 2000)
Saroyan, William: Jmenuji se Aram (My Name is Aram; PP, Praha, Práce 1947)
Saroyan, William: Krátká projížďka v nebeském kočáře (Short Drive, Sweet Chariot; PP, Praha, Argo 1996)
Saroyan, William: Léto na krásném bílém koni (VP, Praha, Práce 1981, + Jaroslav Kořán, Zdeněk Urbánek)
Saroyan, William: Místa, kde jsem trávil čas (Places Where I've Done Time; LF, Praha, Argo 1996)
Saroyan, William: Náhodná setkání. Vzpomínky (Chance Meetings: A Memoir; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Saroyan, William: O neumírání (Not Dying; R, Praha, Odeon 1972; Praha, Aurora 1995)
Saroyan, William: Pět zralých hrušek a jiné povídky (VP, Praha, SNKLU 1965 + Zdeněk Urbánek)
Shaw, Irwin: Mladí lvi (The Young Lions; R, Praha, Naše vojsko 1963; Praha, Naše vojsko 1969; Praha, Odeon 1988)
Sinclair, Upton (Beall): Mezi dvěma světy (Between Two Worlds; R, Praha - London, Práce - Lincolns Prager 1947; Praha - London, Práce - Lincolns Prager 1948; Praha, Erika 1993)
Thoreau, Henry David: Walden aneb život v lesích (Walden or, Life in the Woods; LF, Praha, Odeon 1991)
Twain, Mark: Dopisy z planety Země (Letters from the Earth; PP, Praha, Práce 1989, + Jitka Beránková, [Josef Schwarz = Zdeněk Urbánek])
Twain, Mark: Skákavý žabák a jiné prózy (VP, Praha, Odeon 1979, + Zdeněk Urbánek [Josef Schwarz = Zdeněk Urbánek], [Josef Schwarz jen povídku Tomu, který setrvává v temnotách])
Updike, John (Hoyer): Králíku, utíkej! (Rabbit, Run; R, Praha, Odeon 1980)
Waugh /Waughová/ Evelyn: Sestup a pád (Decline and Fall; R, Praha, Mladá fronta 1971; Praha, Vyšehrad 1986)