Schejbal Jaroslav

Schejbal Jaroslav* 13. 7. 1922 Praha

překladatel z angličtiny

(PhDr. Překládal z angličtiny beletrii a odborné texty. Řadu překladů publikoval v revui Světová literatura.)

Překlady z angličtiny

Collins, Norman: Černá slonovina (Praha, Mladá fronta 1970)
Crane, Stephen (Townley): Maggie, dítě ulice (Maggie, a Girl of the Streets; R, Praha, Československý spisovatel 1962)
Ellison, Ralph (Waldo): Královská bitva (Battle Royal (from Invisible Man); P, Světová literatura, 6/1959; knižně in: Boxerské povídky, Praha, Olympia 1968)
Hersey, John (Richard): Jen pouhý oblázek (A Single Pebble; R, Světová literatura, 5/1959; knižně Praha, SNKLHU 1961)
Masters, Dexter (Wright): Neštěstí v Los Alamos (The Accident; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1958)
North, Joseph: Lidé nejsou nepřátelé (No Men Are Strangers; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1959)
O'Dell, Scott: Ostrov modrých delfínů (Island of the Blue Dolphins; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965)
Pound, Ezra: Ezra Pound, mistr těch, kteří vědí (EE, Olomouc, Votobia 1995)
Steinbeck, John (Ernst): Na plechárně (Cannery Row; R [revize překladu Zdenky Wattersonové], Světová literatura, 1-2/1958; knižně in: O myších a lidech / Na plechárně, Praha, SNKLU 1965)
West, Nathanael: Požár Hollywoodu (The Day of Locust; R, in: Požár Hollywoodu, Praha, Mladá fronta 1968)
West, Nathanael: Utěšitelka (Miss Lonelyhearts; R, in: Požár Hollywoodu, Praha, Mladá fronta 1968)