Šanda Jaroslav

Šanda Jaroslav* 10. 4. 1923 Kutná Hora

nakladatelský redaktor, překladatel z ruštiny a němčiny

Navštěvoval gymnázium v Kolíně, maturoval 1942 v Praze na Smíchově, po dvouletém studiu na odborné škole knihovnické pak do konce války pracoval v knihovně Vysoké školy technické. V letech 1945-49 studoval slovanské literatury a estetiku (se zaměřením na českou a ruskou literaturu) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Patřil k početné skupině mladých rusistů, kteří pod patronací profesora B. Mathesia a jeho speciálního doškolovacího semináře si osvojovali teoretické i praktické poznatky pro kvalifikovanou práci redaktorů, lektorů, editorů a překladatelů v nově vznikajících časopiseckých a nakladatelských redakcích. B. Mathesius také J. Šandu (zadáním disertační práce) seznámil s dílem dotud u nás téměř neznámého představitele ruské prózy Andreje Bělého, jehož kmenovým překladatelem se později J. Šanda stal. Roku 1949 nastoupil J. Šanda do redakce nakladatelství Naše vojsko, brzy přešel do Československého spisovatele, kde setrval až do odchodu do důchodu. Po celou dobu souběžně působil jako editor, komentátor a zejména jako překladatel. Zaměřoval se na porevoluční ruskou prózu, jeho překladatelská bibliografie zahrnuje více než 100 titulů, převážně ruské umělecké prózy 20. století (A. Tolstoj, A. Kuprin, I. Erenburg, J. Nagibin, E. Šim, F. Abramov), se zvláštním zřetelem k dílu A. Bělého a J. Trifonova. V 90. letech překládal rovněž z němčiny, obvykle jako člen překladatelského kolektivu populárně naučných publikací.

Překlady z němčiny

Kasack, Wolfgang: Slovník ruské literatury 20. století (Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts; odborná literatura, Olomouc, Votobia 2000, + další překladatelé)
Univerzální lexikon umění (odborná literatura, Praha, Knižní klub 1996, + další překladatelé)

Překlady z ruštiny

Abramov, Fedor: Dřevění koně (Děrevjannyje koni; NN, Praha Odeon 1978)
Belyj, Andrej: Kóta Letajev (Kotik Letajev; R, Praha, Odeon 1967)
Belyj, Andrej: Petrohrad (Peterburg; R, Praha, Československý spisovatel 1970)
Belyj, Andrej: Stříbrný holub (Serebrjanyj golub; R, Praha, Mladá fronta 1971)
Erenburg, Ilja: 10 HP (10 lošadinych sil; R, Praha, Československý spisovatel 1960)
Hlídky naděje. Třicet pět próz o válce a fašismu (VP, Praha, Odeon 1975, + další překladatelé)
Kuprin, Aleksandr: Za slávou (VP, Praha, SNKLU 1961, + další překladatelé)
Nagibin, Jurij: Uličky mého dětství (Pereulki mojego dětstva; PP, Praha, Československý spisovatel 1973)
Orlov, Vladimir: Fénix. Život Alexandra Bloka (Gamajun. Žizň Aleksandra Bloka; LF [životopis], Praha, Odeon 1984, + Václav Daněk [verše])
Otázky literatury a literární kritiky. Sborník statí a dokumentů ze sovětských diskusí v letech 1951-1954 (odborná literatura, Praha, SNKLHU 1955, + další překladatelé)
Šim, Eduard: Královna a sedm dcer (Koroleva i sem dočerej; N, in: Pět sovětských novel, Praha, Odeon NEBO Lidové nakladatelství 1964)
Tichonov, Nikolaj: Cesty k východu (VP, Praha, SNKLHU 1954, + Jarmila Fromková, Marie Záhejská)
Tichonov, Nikolaj: Všední hrdinové (VP, Praha, Svět sovětů 1949)
Tolstoj, Aleksej: Černý pátek a jiné prózy (VP, Praha, Odeon 1973, + další překladatelé)
Trifonov, Jurij: Bílá brána (Pod solncem; PP, Praha, SNKLU 1961)
Trifonov, Jurij: Čas a místo (Vremja i mesto; R, Praha, Odeon 1985)
Trifonov, Jurij: Čepice s kšiltem (Kepka s bplšim kozyrkom; PP, Praha, Lidové nakladatelství 1973)
Trifonov, Jurij: Dlouhý čas loučení (Dolgoe proščanije; NN, Praha, Odeon 1974)
Trifonov, Jurij: Dům na nábřeží (Dom na naberežnoj; N, in: Dům na nábřeží / Jiný život, Praha, Odeon 1985)
Trifonov, Jurij: Jiný život (Drugaja žizň; N, in: Dům na nábřeží / Jiný život, Praha, Odeon 1985)
Trifonov, Jurij: Konec sezóny (V konce sezona; P, Praha, Olympia 1973)
Trifonov, Jurij: Konec žízně (Utolenije žaždy; R, Praha, Svět sovětů 1965)
Trifonov, Jurij: Nedočkavost (Nětěrpenije; R, Praha, Svoboda 1977)
Trifonov, Jurij: Obrácený dům (Oprokinutyj dom; NN, Světová literatura, .../1986)
Trifonov, Jurij: Starý muž (Starik; R, Praha, Svoboda 1983)
Trifonov, Jurij: Výměna (Obmen; N, Praha, Československý spisovatel 1971)
Trifonov, Jurij: Zmizení (Isčeznovenije; R, Praha, Lidové nakladatelství 1989)