Šabatková Alena

Šabatková Alena* 1923
† 1991

překladatelka z francouzštiny

(Ve své překladatelské činnosti se zaměřovala na dramatickou tvorbu.)

Překlady z francouzštiny

Camus, Albert: Caligula. Stav obležení (Caligula. L'état de siège; VD, Praha, Orbis 1965)
Camus, Albert: Nedorozumění (Le Malentendu; D, Praha, Dilia 1968)
Camus, Albert: Spravedliví (Les Justes; D, Praha, Dilia 1964)
Garaudy, Roger: Realismus bez břehů (D'un réalisme sans rivages; E, Praha, Československý spisovatel 1964, + Eva Janovcová, Jiří Kolář)