Ryšánková Jarmila

Ryšánková Jarmila* 29. 6. 1934 Berehovo (Ukrajina)

překladatelka ze slovenštiny

Maturovala roku 1952 na Pedagogickém gymnáziu v Kroměříži, v letech 1953-58 studovala ruštinu v Ústavu moderních jazyků v Praze a obor čeština - dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně (Mgr.). Do roku 1989 pracovala ve školství v Jihomoravském kraji a v Praze, v letech 1966-70 jako redaktorka edic Svazu protifašistických bojovníků a nakladatelství Naše vojsko a v odbojářském časopise Hlas revoluce. Od roku 1989 je v invalidním důchodu. Překládá hlavně ze slovenštiny. Z polštiny a ruštiny překládá texty pro interní potřebu školství a účelové publikace pro nakladatelství Horizont z oblasti společenských věd, zejména historie a pedagogiky.

Překlady ze slovenštiny

Azud, Ján: Třicet let OSN (30 rokov OSN; LF, Praha, Horizont 1976)
Jašík, Rudolf: Čas měděných tváří (Čas medených tvárí; P, in: V proudu času, Praha, Odeon 1983)
Jašík, Rudolf: Černé a bílé kruhy (Čierne a biele kruhy; P, in: Černé a bílé kruhy / Pověst o bílých kamenech, Praha, Mladá fronta 1982)
Jašík, Rudolf: Mrtví nezpívají (Mŕtvi nespievajú; R, Praha, Naše vojsko 1979)
Jašík, Rudolf: Pověst o bílých kamenech (Povest o bielych kameňoch; P, in: Černé a bílé kruhy / Pověst o bílých kamenech, Praha, Mladá fronta 1982)
Moric, Rudolf: Světlovlasý cyklista (Bicyklista; P, in: Věčný den, Praha, Mladá fronta 1985)
Tolgyessy, Juraj: Svět odkrytý atomy ("Detektívi" atómového veku; LF, Praha, Horizont 1974)