Rypka Jan

Rypka Jan* 28. 5. 1886 Kroměříž
† 29. 12. 1968 Praha

orientalista, překladatel z perštiny a turečtiny

Po ukončení střední školy v Kroměříži studoval orientalistiku na univerzitě ve Vídni; odtud posílal od roku 1909 překlady z turečtiny do časopisu Švanda dudák, ve Vídeňských novinách publikoval roku 1910 ukázku z Džámího Bahárestánu. V roce 1920 přesídlil do Prahy, habilitoval se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a brzy byl jmenován profesorem pro perskou a tureckou filologii. V letech 1934-35 absolvoval studijní pobyt v Íránu, kde se seznámil s mladými prozaiky, zejména s Hedájatem a Alavím, a jako první upozornil světovou odbornou veřejnost na hodnoty jejich díla. Rypka jako autor Dějin perské a tádžické literatury přeložených do šesti jazyků (také do perštiny) a autor řady vědeckých pojednání je světově uznávaný historik a analytik perské klasické literatury. Má celou sérii monografických analýz díla do té doby poněkud opomíjeného, leč zřetelně zcela výjimečného, básníka Nízámího (1141-1209). Jistou část energie však věnoval zprostředkování hodnot perské poezie českému čtenáři. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Poezii překládal s předními básníky, s Věrou Kubíčkovou, Jiřím Mulačem. Jeho úvahy a překlady povídek soudobých prozaiků ve třicátých letech vyvolaly zájem nejen v českých zemích, nýbrž i ve světové literatuře a podnítily k překladatelské práci i jeho žáky. Vůbec první překlad později proslulého íránského prozaika Sádeka Hedájata byl český od Rypky v časopise Eva roku 1936.

Překlady z perštiny

Nízámí: Chvály (VB, Praha, Melantrich 1953, + Pavel Eisner [přebásnil])
Nízámí: Příběh panice a jiné básně (VB [Haft pajkar], Praha, Československý spisovatel 1972, + Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Vladimír Holan [všichni přebásnili])
Nizámí: Příběh panice, který se chtěl oddat rozkoši s milenkou v zahradě, ale pokaždé se vyskytla překážka (VB, Praha, Evropský literární klub 1939, + Vítězslav Nezval [přebásnil])
Nízámí: Sedm princezen (VB [Haft pajkar], Praha, Družstevní práce 1943, + Vladimír Holan, Svatopluk Kadlec, Jaroslav Seifert [všichni přebásnili]; Praha, Melantrich 1952, + Vladimír Holan, Svatopluk Kadlec, Jaroslav Seifert [všichni přebásnili]; Praha, Svět sovětů 1959, + Vladimír Holan, Svatopluk Kadlec, Jaroslav Seifert [všichni přebásnili])
Chajjám, Omar: Čtyřverší (VB, Praha, Československý spisovatel 1974, + Vilém Závada [přebásnil]; in: V krčmě světa, Praha, Svoboda 1980, + Vilém Závada [přebásnil], [Jan Rypka neuveden])