Reynek Jiří

Reynek Jiří* 5. 7. 1929 Grenoble (Francie)

překladatel z francouzštiny

Syn básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reynka (1892-1971). Od dětství žije v Petrkově u Havlíčkova Brodu, kde pracoval v různých profesích v rámci Jednotného zemědělského družstva. Publikoval překlady z děl Henriho Pourrata.

Překlady z francouzštiny

Pourrat, Henri: Pohádky z Auvergne (výbor, Havlíčkův Brod, Hejkal 1994)
Pourrat, Henri: Kašpar z hor (Gaspard du Montagnes; R, premiéra Havlíčkův Brod, Literární čajovna S. Renaud 2001)
Pourrat, Henri: O řežavých očích a jiné příběhy (VP, premiéra Havlíčkův Brod, Literární čajovna S. Renaud 1997)