Procházka Jan

Procházka Jan* 20. 10. 1929 Tábor

divadelní dramaturg a kritik, překladatel z angličtiny

(Hlavním oborem jeho působení je divadlo, dramaturg, kritik, redaktor. Ve spolupráci s Josefem Novotným překládal divadelní hry, především dramata J. Patricka.)

Překlady z angličtiny

Anderson, Robert (Woodruff): Čaj a sympatie (Tea and Sympathy; D, Praha, Dilia 1969, + Josef Novotný)
Anderson, Robert (Woodruff): Tichá noc, osamělá noc (Silent Night, Lonely Night; D, Praha, Dilia 1967, + Josef Novotný)
Goodhard, William: Generace (Generation; D, Praha, Dilia 1967, + Josef Novotný)
Patrick, John: Kamarádi McLachlena (The Hasty Heart; D, Praha, Dilia 1963, + Josef Novotný)
Patrick, John: Manžel pro Opalu (Opal's Husband; D, Praha, Dilia 1975, + Josef Novotný)
Patrick, John: Opala je poklad (Opal Is a Diamond; D, Praha, Dilia 1972, + Josef Novotný)
Patrick, John: Opalu má každý rád (Everybody Loves Opal; D, Praha, Dilia 1964, + Josef Novotný)
Patrick, John: Paní Savageová v rozpacích (The Savage Dilemma; D, Praha, Dilia 1973, + Josef Novotný)
Patrick, John: Podivná paní Savageová (The Curious Savage; D, Praha, Dilia 1961, + Josef Novotný)
Patrick, John: Pohleď a budeš udiven! (Look and Behold; D, Praha, Dilia 1966, + Josef Novotný)
Patrick, John: Tančící myši (The Dancing Mice; D, Praha, Dilia 1974, + Josef Novotný)
Patrick, John: To zavinil Makbeth (Macbeth Did It; D, Praha, Dilia 1995, + Josef Novotný)