Preinhaelterová Hana

Preinhaelterová Hana* 12. 9. 1938 České Budějovice
† 26. 6. 2018

bengalistka, vysokoškolská pedagožka, překladatelka z bengálštiny

Rozená Pletánková. Roku 1958 ukončila hospodářskou školu v Plzni, 1958-62 studovala anglistiku a bengalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1968 získala titul PhDr. (na základě práce Humor v bengálské lidové literatuře) a 1992 vědeckou hodnost Csc. (prací Rozpad tradiční hunduistické rodiny v současné bengálské povídce). Po promoci krátce pracovala na ministerstvu školství a kultury jako referentka pro kulturní styky s Indií, od 1964 působila jako asistentka, později jako odborná asistentka v oboru bengalistika na katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Její práce byla zaměřena hlavně pedagogicky (skripta, učebnice bengálštiny) a populárně-vědecky (překlady, popularizační knihy, články, pořady v rozhlase a televizi, přednášky). V letech 1983-90 vyučovala angličtinu a bengálštinu na Jazykové škole v Praze, 1990 se vrátila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde působí v indologickém ústavu. Zaměřuje se na kulturní antropologii, propojení sociálního a náboženského aspektu v životě Bengálců. Překládá zejména moderní bengálskou prózu (např. Samareš Basu, Džjotiprakáš Čattopádhjáj, Tárášankar Bandjopádhjáj, Ášápúrna Debí, Suníl Gangopádhjáj, Hásán Ázizul Hak, Bimal Kar, Džjotirindra Nandí, Taslima Násrin); publikuje hlavně v časopisech Světová literatura, Labyrint, Nový Orient a Literární noviny. Do bengálštiny přeložila pohádky Boženy Němcové (Sakhi sambad, 1975) a Bajky a podpovídky Karla Čapka (Anubad, 1976).

Překlady z bengálštiny

Lásky nelaskavé (VP, Praha, Práce 1986)
Banaphul: Tilottama (P, Nový Orient, 6/1973)
Bandjopádhjáj, Mánik: Biku, vrať se. Nemám lístek (VP, Nový Orient, 4/1972, příloha)
Bandjopádhjáj, Tárášankar: Kálápáhár (P, Nový Orient, 2/1991)
Bandjopádhjáj, Tárášankar: Žena a hadí krasavice (P, Nový Orient, 8/1990)
Basu, Samareš: Mučedníkova matka (P, Nový Orient, 3/1989)
Basu, Samareš: Touha (P, Nový Orient, 7/1981)
Debí, Ášápúrna: Kdyby zdi promluvily (P, in: Antologie z literatur jižní Asie, Nový Orient, 1995)
Debí, Ášápúrna: Nemrava (P, Nový Orient, 3/2000)
Debí, Ášápúrna: Nestoudnice (P, Nový Orient, 5/2000)
Debí, Ášápúrna: Poslení pocta Nibáranovi (P, 6/Nový Orient, 2000)
Debí, Ášápúrna: Sebelítost (P, Nový Orient, 4/2000)
Debí, Ášápúrna: Vypsanou propisovací tužkou (P, Nový Orient, 1/1994)
Džasímuddín: Upovídaný Gopa (P, Praha, Albatros 1977)
Gangopádhjáj, Suníl: Božský posel aneb Ohmataný peníz (P, in: Antologie z literatur jižní Asie, Nový Orient, 1995)
Gangopádhjáj, Suníl: Duševní choroba (P, Nový Orient, 4/1983)
Gangopádhjáj, Suníl: Jeden člověk (P, Nový Orient, 7/1983)
Gangopádhjáj, Suníl: Ohromný svět (P, Nový Orient, 3/1982, příloha)
Gangopádhjáj, Suníl: Žebrák krásy (P, Nový Orient, 8/1984)
Hak, Hasan Azízul: Pštros (P, Nový Orient, 2/1988)
Mitra, Premendra: Nezvěstný (P, Nový Orient, 5/1989)
Thákur, Rabíndranáth: Dopisy (korespondence, Nový Orient, 8/1972, příloha)
Thákur, Rabíndranáth: Sádhaná. O zlu a o lásce (nábožensko-filozofické úvahy, Praha, Vyšehrad 1999)
Thákur, Rabíndranáth: Věnec povídek (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962, + další překladatelé)