Pražák Richard

Pražák Richard* 7. 1. 1931 Jihlava

hungarolog, ugrofinista, bohemista, historik, překladatel z maďarštiny

Po maturitě (1950) na gymnáziu v Praze-Libni studoval 1950-55 obor maďarština - čeština na Filologické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studií přesídlil do Brna a působil na Masarykově univerzitě, nejprve jako aspirant (1955-58), pak odborný asistent (1958-65), docent (1965-1990) a profesor hungaristiky a ugrofinistiky (1990-94); CSc. 1962, PhDr. 1965, habilitace 1965, DrSc. 1991, Dr.h.c. 1996 (Univerzita Miskolc, Maďarsko). 1963-64 byl na stipendijním pobytu ve Finsku a 1980-81 v Maďarsku. 1968-94 vedl kabinet balkanistiky a hungaristiky, 1990-94 ústav dějin střední, jihovýchodní a východní Evropy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1994-98 byl prvním velvyslancem České republiky v Maďarsku. Od září 1998 emeritní profesor Masarykovy univerzity v Brně. Byl a je členem vedení stěžejních světových organizací v hungaristice a ugrofinistice (Mezinárodní maďarská filologická společnost, vědecká rada Collegia Budapest, Mezinárodní ugrofinistický výbor). Je také členem redakční rady časopisu sdružení pro česko-maďarskou spolupráci Amicus. Vydal a redigoval 6 svazků bibliografie československé hungaristiky za léta 1966-1985 (Brno 1971-91). Zabýval se především dějinami česko-maďarských kulturních vztahů, historií Maďarska i dějinami maďarské literatury. Je autorem monografií Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození (Praha 1962), Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist (Brno 1967), Cseh-magyar párhuzamok. Tanulmányok a 18.-19. századi művelődéstörténeti kapcsolatokról (Česko-maďarské paralely. Studie o kulturních vztazích česko-maďarských v 18. a 19. století, Budapest 1991), Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848 (Brno 1994), Lajos Kossuth (Brno 1994). Je hlavním autorem a redaktorem Dějin Maďarska (Brno 1993), autorem kritického vydání díla Legendy a kroniky koruny uherské (Praha 1988), editorem díla Ference Kazinczyho Můj vězeňský deník (Fogságom naplója, Brno, Masarykova univerzita 2000, překlad Marcella Husová). V řadě studií věnoval pozornost i překladům z maďarštiny do češtiny: Jan Neruda a maďarská literatura (1958), Češi a Maďaři v nerudovské Praze (1959), Třicet let maďarské literatury u nás (1975), Hungarológia Csehszlovákiában (1989), První český knižní překlad Petőfiho básní z roku 1871 a Jan Neruda (1993), První české překlady Petőfiho básní v letech 1847-1871 a Jan Neruda (1999). Kromě zmíněných knižních prací napsal více než pět set vědeckých studií, referátů, recenzí i populárněvědeckých článků, na Slovníku spisovatelů Maďarsko (1971) se podílel autorstvím 143 hesel. Vedle vědecké činnosti se zabýval i propagací maďarské literatury v českých zemích. Je autorem mnoha předmluv a doslovů k vydání děl klasické i moderní maďarské literatury. Jako překladatel z maďarštiny se zaměřoval hlavně na dětskou literaturu, na některých překladech spolupracoval s manželkou Hanou Pražákovou (*1930) a dcerou Markétou Hejkalovou (*1960). Z překladů maďarské literatury do češtiny připravil řadu literárních pásem a četeb pro Československý rozhlas.

Překlady z maďarštiny

Fehér /Fehérová/, Klára: Budu mít svůj ostrov (Lesz nekem egy szigetem; R, Praha, Albatros 1978, + Hana Pražáková)
Holdas, Sándor: Rychlý, rychlejší, nejrychlejší (Gyorsan, gyorsabban, még gyorsabban; LF, Praha, Albatros 1982)
Janikovszka /Janikovszká/, Éva: Mně se vždycky musí něco stát (Velem mindig történik valami; N, Praha, Albatros 1976, + Richard Pražák)
Janikovszka /Janikovszká/, Éva: Už zase já (Már megint; N, Praha, Albatros 1985/86)
Juhász, Gyula: Hymnus člověka (Összes versei; VB, Praha, Odeon 1987, + Jindřich Pokorný [přebásnil], Markéta Pražáková [přebásnila], Marcella Rossová [jazyková spolupráce], [Richard Pražák jazyková spolupráce])
Nagy /Nagyová/, Katalin: Jednička z provázku (Madzag; N, Praha, Albatros 1984)
Sziklay, László: Mosty k přátelům (literární pásmo, Československý rozhlas 1977)
Vörösmarty, Mihály: Až se noc nachýlí (Összes művei I-III; VB, Praha, Odeon 1986, + Libor Štukavec [přebásnil], [Richard Pražák jazyková spolupráce])