Povejšil Jaromír

Povejšil Jaromír* 30. 1. 1931 Praha

překladatel z němčiny

Po maturitě (1950) na reálném gymnáziu v Ústí nad Labem vystudoval v letech 1950-55 obor němčina - ruština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr.). Pracoval jako vědecký pracovník dříve Československé akademie věd, od 1993 Akademie věd České republiky. Překládá z němčiny, ale také z češtiny do němčiny - Černý, Václav: Rainer Maria Rilke, Prag, Böhmen und die Tschechen (Rainer Maria Rilke, Praha, Čechy a Češi, LF, Praha, Artia 1966, + B. Wolfová), Topol, Josef: Nachtigall zum Abendessen (Slavík k večeři; D, Wien, Universaledition, 1967, + G. Schulzová), Topol, Josef: Fastnacht (Konec masopustu; D, Wien, Universaledition, 1968, + K. Krolop), Kraus, Karel - Mahler, Zdeněk: Strick mit einem Ende (Provaz o jednom konci; D, Wien, Universaledition, 1968, + K. Krolop).

Překlady z němčiny

Becker, Jurek: Jákob lhář (Jakob der Lügner; R, Praha, Odeon 1969)
Büchner, Georg: Lenz (Lenz; N, in: Dílo, Praha, Odeon 1987)
Dürrenmatt, Friedrich: Soudce a jeho kat. Podezření. Slib (Der Richter und sein Henker; PP, Praha, Odeon 1989)
Elsner /Elsnerová/, Gisela: Obří trpaslíci (Die Reisenzwerge; R, Praha, Odeon 1967)
Engelmann, Bernt: Hotel Bilderberg (Hotel Bilderberg; R, Praha, Svoboda 1982)
Frank, Leonhard: Z tří milionů tři (Von drei Millionen drei; R, Praha, Svoboda 1974)
Johannes von Saaz (Jan ze Žatce): Oráč z Čech (Der Ackermann aus Böhmen; P, Praha, Vyšehrad 1985; Praha, Vyšehrad 1994)
Lenz, Siegfried: Vzor (Das Vorbild; R, Praha, Svoboda 1976)
Messner, Reinhold: Yetti. Legenda a skutečnost (Yetti, Legende und Wirklichkeit; LF, Praha, Mladá fronta 1999)
Schütz, Helga: Julie aneb Výchova k sborovému zpěvu (Julia oder Erziehung zum Chorgesang; R, Praha, Odeon 1986)
Simmel, Johannes Mario: Všechno přiznávám, všechno … (Ich gestehe alles; R, Praha, Exact Service 1993)
Stölzl, Christoph: Kafkovy zlé Čechy. K sociální historii pražského žida (Kafkas böses Böhmen; LF, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997)
Walser, Martin: Bez lásky (Jenseits der Liebe; R, Praha, Odeon 1981)
Zinner /Zinnerová/, Heda: Ďábelský kruh (Der Teufelskreis; D, Praha, Dilia 1956, + Jiří Stach)
Zuckmayer, Carl: Masopustní zpově (Die Fastnachtsbeichte; R, Praha, Odeon 1971)