Pospíšil Ivo

Pospíšil Ivo* 14. 5. 1952 Budišov (u Třebíče)

literární vědec, vysokoškolský pedagog, překladatel z ruštiny a angličtiny

Po maturitě (1970) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Třebíči studoval 1970-75 na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně ruštinu a angličtinu, 1988-90 při zaměstnání ještě češtinu. Od 1975 působí na rusistických a slavistických pracovištích Filozofické fakulty brněnské univerzity; 1975 získal titul PhDr. (prací Typologie a poetika Leskovovy románové kroniky), 1980 titul CSc. (prací Ruská románová kronika), 1986 se stal docentem a 1996 byl jmenován profesorem, 1997 získal titul DrSc. Od 1995 vede Ústav slavistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od 1998 spolupracuje s Literárněvědným oddělením Slovanského ústavu Akademie České republiky v Praze. Jako literární teoretik a historik se zabývá především teorií a dějinami románu a kroniky, napsal několik knižních monografií (Ruská románová kronika, 1983, Labyrint kroniky, 1986, Rozpětí žánru, 1992, Od Bachtina k Solženicynovi, 1992, Proti proudu, 1992), je autorem nebo spoluautorem vysokoškolských učebních textů (Úvod do studia literatury pro rusisty, 1991, Současná ruská literatura, 1995, Ruský román. Nástin utváření žánru do konce 19. století, 1998), praktických příruček a odborných studií (Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století, 1995, René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky, 1996 - s M. Zelenkou). Autorsky a redakčně se podílel na příručce Panoráma ruské literatury (1995), která obsahuje historický průřez ruskou literaturou a vybrané texty v originále a českých překladech. Účastnil se vzniku Slovníku slovanských spisovatelů (1984) a Slovníku světových literárních děl 1, 2 (1988), rusistickými a literárněteoretickými studiemi přispěl do řady českých i zahraničních odborných sborníků. Působí i jako editor, literární kritik a publicista, kromě zahraničních a domácích vědeckých a literárních časopisů publikuje také v českém denním tisku. Od 1994 je odpovědným redaktorem Sborníku prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzityv Brně. Překládá z ruštiny a angličtiny, zejména uměleckou prózu a odbornou literaturu.

Překlady z angličtiny

Brunner, John: Výheň času (The crucible of time; R, Brno, Návrat 1995)
Emanuelova kniha. Poselství z duchovních světů (Emmanuel's book I; EE Bratislava, Gardenia 1995)
Gibson, William: Zběsilá jízda (Mona Lisa overdrive; R, Brno, Návrat 1998)
Irving, David John Cawdell: Luftwaffe: vzestup a pád. Život maršála Luftwaffe Erharda Milcha (The rise and fall of the Luftwaffe; LF, Brno Bonus A 1995)

Překlady z ruštiny

Berdjajev, Nikolaj Alexandrovič: Duše Ruska (Duša Rossii; EE, Brno, Petrov 1992)