Pokora Timoteus

Pokora Timoteus* 26. 6. 1928 Brno
† 11. 7. 1985 Praha

sinolog, překladatel z čínštiny a ruštiny

Na studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1946-50) navázal 1950-55 studiem sinologie a dějin Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1954 byl přijat jako vědecký aspirant pro obor dějiny Číny do Orientálního ústavu Československé akademie věd, po obhájení vědecké disertace (1959) se stal vědeckým pracovníkem, 1963 byl jmenován vedoucím oddělení Východní Asie. Po nuceném odchodu z Orientálního ústavu (1973) se živil příležitostným tlumočením a překládáním, i nadále se však věnoval odborné sinologické práci. V této době publikoval zejména v zahraničí - Hsin-lun (New Treatise) and Other Writings by Huan T'an (43 B. C.- 28 A. D.), výbor z díla chanského filozofa Chuan Tchana, Michigan Papers in Chinese Studies, No. 20, Ann Arbor 1975. V Československu jeho články a statě vycházely většinou pod vypůjčenými jmény. Zabýval se zejména otázkami společenských formací v období starověku a dějinami a filozofií dynastie Chan. Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy i na řadě zahraničních univerzit, např. 1965/66 v Heidelbergu a od září 1969 do srpna 1970 na Michiganské univerzitě v Ann Arboru. Překládal z čínštiny i jiných světových jazyků.

Překlady z čínštiny

Čeng Šao-cchang: Komenský (LF, Nový Orient, 10/1957)
Ironičtí kritici. Příběhy a anekdoty ze staročínských dvorů (Nový Orient, 4-5/1971, jako Jan Kalina)
Kchang Jou-wejovy verše o Praze (VB, Nový Orient, 10/1960, + Milada Šťovíčková [přebásnila])
Malé čínské kriminální příběhy (Nový Orient, 7/1959)
Miao Čchu-chuang: Dějiny Komunistické strany Číny (LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1960)
S'-ma Čchien: Atentát na Prvního svrchovaného císaře Čchinů (Nový Orient, 5/1962)
S'-ma Čchien: Běda muži, který se neuplatní (B, Nový Orient, 2/1962, + Milada Šťovíčková [přebásnila])
S'-ma Siang-žu: Báseň v próze o hezkém muži (Nový Orient, 7/1963, + Milada Bláhová [přebásnila])
Wang Čchung: Kritická pojednání (Lun-cheng) (výbor z díla čínského filozofa, Praha, Academia 1971)
Wilhelm, Hellmut: Společnost a stát v Číně (z němčiny a čínštiny, Praha, Svoboda 1969)

Překlady z ruštiny

Čína (LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1957, + Josef Klomaš)
Konrad, N. I.: Západ a Východ (LF, Praha, Lidové nakladatelství 1973, jako Václav A. Černý)
Krol, J. L.: K problému kulturního dědictví v současné Číně. Poznámky ke kampani proti Konfuciovi (LF, Společenské vědy v SSSR, 4/1980)