Pohorský Aleš

Pohorský Aleš* 28. 4. 1953 Praha

literární historik, překladatel z francouzštiny

Po maturitě (1971) na dnešním arcibiskupském gymnáziu v Praze studoval francouzštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; tuto studijní kombinaci rozšířil o obor dějiny umění; 1974-75 absolvoval jednoleté studium na Ecole Normale Supérieure v Paříži. Roku 1977 se stal asistentem v Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd, 1978 získal titul PhDr. za práci Rutebeuf a jeho význam ve středověkém básnictví, 1982-83 absolvoval vědecký pracovní pobyt na Ecole Normale Supérieure v Paříži, 1984 získal kandidaturu věd za práci na téma Guillaume Apollinaire - dobrodružství a řád básnického vidění reality. Roku 1984 se stal vědeckým pracovníkem v Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd, 1990 odborným asistentem na katedře romanistiky (později Ústavu románských studií) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1997 se habilitoval prací Prokletí poezie, od 2000 je ředitelem Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se především francouzskou poezií středověku (Rutebeuf, Villon), tzv. prokletými básníky (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé) a francouzskou i českou literární avantgardou (Apollinaire). Překládá beletrii a poezii z francouzštiny do češtiny a z češtiny do francouzštiny (Vančura: Pekař Jan Marhoul, Rozmarné léto, Fuks: Cesta do zaslíbené země, Hrabal, současná česká poezie: Skácel, Holub, Mikulášek, Wernisch, Orten, Skarlant), vydal souborné dílo Villonovo, výbor z Rimbaudovy poezie a soubor studií pod názvem Prokletí a básníci (2000), přednášel pravidelně jako hostující profesor na Ecole Normale Supérieure v Paříži a na Ecole Pratique des Hautes Etudes v Paříži, napsal řadu studií a doslovů o francouzské literatuře (např. Apollinaire, Aymé, Chateaubriand, Jammes, Maupassant, Renaudová, Verlaine, Vigny, Villon.)

Překlady z francouzštiny

Boileau, Nicolas: Umění básnické (Art poétique; studie, in: O umění básnickém a dramatickém, Praha, KLP 1997)
Buñuel, Luis: Do posledního dechu (Mon dernier soupir; LF [autobiografie], Praha, Mladá fronta 1988, + Renata Pohorská)
Corneille, Pierre: Druhá rozprava o tragédii a prostředcích, jak ji pojednat podle pravděpodobnosti a nutnosti (Discours de la tragédie; studie, in: O umění básnickém a dramatickém, Praha, KLP 1997)
Corneille, Pierre: Třetí rozprava o třech jednotách děje, času, místa (Discours des trois unités, in: O umění básnickém a dramatickém, Praha, KLP, 1997)
Favier, Jean: François Villon - život středověké Paříže (François Villon; Praha, Garamond 2001, + Věra Dvořáková [úvod], Jarmila Loukotková [přebásnila])
MaXimuM poezie - Francouzští básníci poslední doby (VB [antologie současné francouzské poezie], Praha, Československý spisovatel 1990)
Petitfils, Pierre: Verlaine (Verlaine; LF [biografie] Praha, Československý spisovatel 1988)
Rimbaud, Arthur: Iluminace (Illuminations; BB, in: Sezóna v pekle / Iluminace, Praha, Garamond 2000)
Rimbaud, Arthur: Sezóna v pekle (Une Saison en Enfer; BB, in: Sezóna v pekle / Iluminace, Praha, Garamond 2000)